Uvodna reč

Poštovani saradnici i klijenti,
 
S obzirom na to da se nismo čuli od maja, zadovoljstvo nam je da vas obavestimo o novostima iz naše kompanije. Najava dodele sertifikata o doprinosu u uštedi emisije CO2 kao i akcije koje je Sekopak organizovao i na kojim događajima je učestvovao u proteklih nekoliko meseci, pročitajte u tekstovima koji slede.
 
Srdačno,

Sertifikat o doprinosu u uštedi emisije CO2

U 80-im godinama, naučni dokazi o globalnim klimatskim promenama i njihovim posledicama, doveli su do porasta zabrinutosti među naučnicima, političarima i javnosti. U Rio de Žaneiru, 1992. godine je usvojena Konvencija o klimatskim promenama, UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). U okviru Konvencije, definisan je niz obaveza za sve zemlje koje se uglavnom odnose na razradu i implementaciju politike za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG). Kako se odgovor razvijenih zemalja (koje su glavni “proizvođači” gasova staklene bašte) pokazao veoma slab, 1995. godine je predstavljen Berlinski Mandat, koji je ustanovio pregovarački proces da bi se ojačalo angažovanje u okviru UNFCCC za period posle 2000. godine. Ovaj proces je konačno doveo do usvajanja Protokola iz Kjota (KP) 1997. godine.

Kjoto protokol (KP) predstavlja veoma važan korak prema ograničenju emisije 6 gasova staklene bašte (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs i SF6), pošto je po prvi put specificirano zakonski obavezujuće angažovanje. U skladu sa KP razvijene zemlje imaju posebne obaveze: za vreme prvog perioda angažovanja (tj. 2008. – 2012.), one treba da smanje njihove ukupne emisije gasova sa efektom staklene bašte najmanje 5% u odnosu na nivoe iz 1990. godine. Dogovoreni ciljevi su izdiferencirani između razvijenih zemalja (npr. SAD su se obavezale na smanjenje emisije gasova staklene bašte za 7%, Evropska Unija-EU u celini za 8%, Japan i Kanada za 6%), dok je isti princip i za države članice EU u skladu sa interno usvojenim sporazumom o podeli obaveza. Nedavno, SAD su opozvale svoje obaveze u okviru KP, čime su uznemirile svetsko društvo u celini.

Republika Srbija, mada još uvek nije potpisnica KP, zajedno sa ostatkom sveta prati efekte klimatskih promena i radi na smanjenju emisije 6 gasova. 

Iskustva zemalja EU, koje su usvojile “princip produžene odgovornosti proizvođača” (EPR) pokazala su da je značaj deo smanjenja emitovanja CO2 moguć uspostavljanjem održivog sistema primarne selekcije ambalažnog otpada na mestu njegovog nastanka, kao i reciklažom odnosno ponovnim iskorišćenjem ambalažnog otpada. Izdvajanjem  ambalažnog otpada vrši se direktno smanjenje količine deponovanog materijala na nesanitarne deponije koje čine većinu na teritoriji Republike Srbije.   

Sekopak, kao član ProEuropa, krovne organizacije svih recovery organizacija iz EU, odnosno nosioca EPR šema, učestovovao je u izradi modela za kalkulaciju uštede CO2 usled direktnog postojanja EPR šeme, tj. uspostavljenog sistema sakupljanja ambalažnog otpada i njegove reciklaže/ponovnog iskorišćenja u skladu sa nacionalnim ciljevima.

Građani Republike Srbije godišnje generišu oko 2,3 milijarde tona otpada od čega ambalažni otpad iznosi za 2014 godinu oko 320 hiljada tona.

Sekopak, koji predstavlja preko 40% Srpske privrede, učestvuje u ukupnoj uštedi CO2 emisije sa 65% (7,831 tona CO2) u 2013. godini odnosno 67% (10,763 tona CO2) u 2014. godini. 

Ključni razlog većinskog učešća Sekopaka u celokupnoj uštedi CO2 emisije, proizilazi iz intenzivne saradnje sa komunalnim preduzećima i drugim subjektima u procesu uspostavljanja sistema primarne selekcije ambalažnog otpada, čime se omogućava ravnomerno učešće svih ambalažnih materijala u ukupnoj količini recikliranog odnosno ponovno iskorišćenog otpada. Procenat uštede kroz sakupljanje komercijalnog ambalažnog otpada je daleko manji.

Iz ovog je jasno da je trend porasta uštede CO2 emisije, sagledan kroz prizmu EPR sistema, moguće obezbediti jedino kroz nastavak i intenziviranje odvojenog sakupljanja ambalažnog otpada na mestu njegovog nastanka, čemu mogu doprineti svi građani Republike Srbije, ali i svi ostali subjekti u okviru sistema upravljanja ambalažnim otpadom, prevashodno odgovorni operateri sistema, kroz obavezna ulaganja  u sistem primarne selekcije.
Sekopak će 16. septembra 2015. godine u konferencijskom centru hotela Radisson Blu u Beogradu, u saradnji sa Danas Conference Center i uz podršku republičke Agencije za zaštitu životne sredine održati konferenciju "Zelena ekonomija i reciklažna infrastruktura" na kojoj će se prvi put predstaviti CO2 kalkulator.

Ispunjenje nacionalnih ciljeva

Sekopak je obavezan da u ime klijenata obezbeđuje upravljanje ambalažnim otpadom u skladu sa Uredbom o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2014. do 2019. godine (Sl. glasnik RS, br. 144/2014) kojom je utvrđen opšti cilj za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada u 2015. godini u količini od 38% od ukupnog plasiranog shodno Ugovoru o preuzimanju obaveza po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao i specifični ciljevi za reciklažu pojedinačnih ambalažnih materijala.
 
U tom smislu, u prilici smo da potvrdimo svim klijentima da Sekopakov učinak u 2015. godini, zaključno sa današnjim danom, uspešno ispunjava nacionalne ciljeve za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada u 2015. godini, što potvrđuje tabela u nastavku. 
 
Tabela - Ispunjenje nacionalnih ciljeva za ponovno iskorišćenje za januar-avgust 2015.Zahvaljujemo na ukazanom poverenju i radujemo se nastavku uspešne saradnje.

Eko-festival "Čistunko"

Sekopak je i ove godine podržao Eko festival koji je realizovan u okviru projekta Eko regiona Srbije - Banat i Šumadija, a koji kompanija A.S.A realizuje kroz svoj edukativni progam “Čistunko”.
Sekopak je učestvovao na festivalu u Batočini 22.05.2015. i u Topoli 05.06.2015., gde se održalo finale eko-festivala i dodela “Eko grand pri” nagrade.

Na konkursu koji je u okviru projekta raspisala kompanija A.S.A pod nazivom “Naj maskota čistunko” radove je poslalo skoro hiljadu mališana iz škola sa teritorije 30 opština Srbije. Nagrada je ove godine dodeljena školama, a ne pojedincima.

Cilj festivala je da kroz stvaralaštvo, zabavu i druženje deci svih uzrasta razvijemo odnos prema ekologiji, čistoći i zdravlju, podižući samosvest o kulturi i životnoj sredini. Svrha je da dugoročno promenimo ponašanje naših mlađih generacija i da kroz njih znanje i navike prenesemo na roditelje.
Sekopak je učestvovao u ovoj kulturnoj manifestaciji zajedno sa svojim promotimom koji je deci pokazao na koji način i kako se razdvaja ambalažni otpad. Kompanije Bambi i Knjaz Miloš podržale su festival donacijom svojih proizvoda, dok je Sekopak osnovnim školama podelio knjige. Ekofestival su podržale mnoge javne ličnosti, dečiji pesnici, Ljubivoje Ršumović, Moša Odalović, Minja Subota, glumci, Boda Ninković, Manda, Raša Popov i mnogi drugi.

Eko-olimpijada

“Eko-olimpijada”  Olimpijskog komiteta Srbije , koju podržavaju Coca-Cola, Sekopak i Ambasada SAD-a u Beogradu, održana je u više gradova u Srbiji među kojima su: Mali Zvornik, Novi Pazar, Subotica i Pirot.
Cilj Eko-olimpijade je da osnovcima kroz sport i zabavu učestvujući u raznim radionicama razvijaju olimpijski  duh i upoznaju važnost  očuvanja životne sredine.

Deo programa obuhvatao je i sadnju 5 stabala u okviru izabranih škola. Stabla predstavljaju 5 olimpijskih vrednosti koje bi mladi trebalo da usvoje u svakodnevnom životu: radost igre, fair play, poštovanje, izuzetnost i jedinstvo duha, tela i uma. Kompanija Coca-Cola, poklonila je školi lopte za fudbal, košarku i odbojku sa ciljem da podstakne učenike da se bave sportom.
U sportsko ekološkoj radionici Eko olimpijsko igralište, zajedno sa osnovcima učestvovali su razni sportisti, džudisti, strelci, atletičari i drugi. Slogan ove akcije je “Moje školsko dvorište”.

Glavna tema je uređenje školskog dvorišta kroz podizanje svesti mladih o reciklaži i separaciji otpada.
 Sekopak je u tu svrhu školama donirao kante za razdvajanje reciklabilnog otpada.

Sekopak na sajmu dizajna i inovacija

Nordijska poslovna alijansa u Srbiji organizovala je 01.06.2015. godine edukativni skup “Nordijski dizajn i inovacije” u hotelu Radison Blu.

Sekopak je učestvovao na ovom skupu kao članica Nordijske alijanse.
Učesnici sajma pored Sekopaka su bili Ikea, Telenor, Volvo, DSV, Triplan, Astra Zeneca, SKF i drugi.

Na otvaranju skupa izvršni direktor Nordijske biznis alijanse Andreja Pavlović je podvukao da NBA kao neprofitno udruženje koje se bavi promocijom nordijske poslovne etike, korporativnih vrednosti i principa, služi kao inkubator ideja i projekata značajnih za domaću poslovnu zajednicu.

Osim kompanija koje su geografski poreklom iz nordijskih zemalja, članovi Nordijske poslovne alijanse su i domaće kompanije koje posluju sa nordijskim korporacijama.
One su velikim delom usvojile vrednosti nordijskih kompanija, te zbog toga mogu predstavljati model po kome se zajedničkim naporima može pružiti primer dobre prakse za kompletnu domaću poslavnu javnost.

Sekopak je privukao pažnju velikog broja posetioca svojim originalnim nastupom i zanimljivim štandom.
 

Akcija "Za čistu plažu, vašu ambalažu u reciklažu"

Prvi put ovog leta na Štrandu u Novom Sadu je organizovano i promovisano odvajanje ambalažnog otpada za reciklažu. Akciju primarne selekcije otpada pokrenulo je Javno komunalno preduzeće "Gradsko Zelenilo" u saradnji sa Sekopakom i preduzećem za reciklažu plastike Greentech.
U tu svrhu Sekopak je donirao 35 kanti za odlaganje ambalažnog otpada.

Sekopak je tokom leta učestvovao u realizaciji kampanje “Za čistu plažu, vašu ambalažu u reciklažu”, u okviru koje je organizovano 4 promotivne akcije.

Kampanja je započeta 04.06.2015. ekološkom predstavom “Prljavo ili čisto nije isto”. Glumci u predstavi su Slobodan Boda Ninković, Marija Maki Veljković, Jovica Jocke Tišma.Oni su najmladjim posetiocima Štranda dali odgovor na pitanja: Šta je ekologija, a šta reciklaža, gde se smeće odlaže i može li ono da bude korisno?

Sledećeg dana 05.06.2015. Sekopak i kompanije Greentech i Recan organizovale su zajedničku akciju kojom se obeležio Svetski dan zaštite životne sredine.

Kroz niz zanimljivih i edukativnih sadržaja i razgovore sa promoterima kompanija posetioci Štranda su imali priliku da saznaju zašto je reciklaža važna, kako se reciklira ambalažni otpad i na koji način mogu sami da doprinesu reciklaži otpada.

U julu i avgustu su organizovane još dve akcije gde su promoteri Sekopaka imali za cilj da posetioci Štranda što više saznaju o reciklaži, ambalažnom otpadu i zelenoj tački.
 

Zvona za odvajanje staklene ambalaže

Sekopak je u petak 10.07.2015 u saradnji sa JKP “Gradska Čistoća” postavio 2 reciklažna zvona namenjena odlaganju staklene ambalaže.

Zvona su postavljena u centru grada na Obilićevom vencu u blizini ulaska u javnu garažu. 
U planu je da u sledećem periodu bude postavljeno još 80 reciklažnih zvona na svim značajnijim tačkama u Beogradu.

Postavljanje reciklažnih zvona značajno je i za nas i za “Gradsku Čistoću” ali i za glavni grad Srbije, budući da je ovo jedan u nizu projekata koje sprovodimo u uspostavljanju primarne selekcije ambalažnog otpada u Beogradu zajedno sa JKP “Gradska Čistoća”.
"Ovo je jedan deo slagalice koja će na kraju dovesti do toga da naša prestonica bude rame uz rame sa ostalim metropolama" rekla je Violeta Belanović Kokir, direktorka kompanije Sekopak.

Cilj akcije je podizanje svesti građana o važnosti reciklaže kao i očuvanje životne sredine.
Prva zvona su postavljena u centru grada na Obilićevom vencu u blizini ulaska u javnu garažu. U toku vikenda je postavljeno još 43 zvona na 29 lokacija: Ada huja, Cvetni trg, ugao Njegoševe i Kralja Milutina, Ugao Resavske i Kralja Milana, Ugao Tadeuša Košćuška, Strahinjića Bana, SC "Milan Gale Muskatirović, Beton hala, Savamala, Park preko puta hotela "Palas", Ostrvo kod kafe bara "Pevac" (ugao Gracaničke i Cara Lazara), Ušće ispod Brankovog mosta, Restoran Asteriks na Ušću, Zemunski kej Grand Casino, Zemunski kej Lido, Restoran Venecija, Zemunska pijaca (Gospodska ulica), Glavna ulica preko puta Robne kuće, Naselje Belvil, Ugao Kralja Petra i Cara Lazara, 27. mart kod Više poslovne škole, Zeleni venac, Brankova ulica br. Topalovićeva ulica, Makedonska ulica kod Pireus banke, Terazijska česma, Kej oslobođenja kod okretnice autobusa 82, Terazije kod Kasine, Kružni tok na Vračaru preko puta kafane Kalenić, Trg republike.

Novi klijenti Sekopaka

Sa ponosom možemo da  saopštimo da je tim Sekopakovih klijenata u čije ime se borimo za ispunjenje nacionalnih ciljeva ojačan za još nekoliko značajnih klijenata: Somboled i Voda Tronoša
 
Somboled

Somboled je jedna od vodećih kompanija u oblasti proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji. Od 2007. godine, deo je francuske Lactalis Grupe, najveće svetske mlečne grupacije. Lactalis Grupa je ujedno i vodeći svetski proizvođač sireva i evropski lider u proizvodnji mleka i maslaca. Sedište kompanije i proizvodni pogon Somboleda nalaze se u Somboru.

Proizvodni portfolio kompanije nalazi se pod kapom robnih marki President, Dukat i Galbani. Takođe, na domaćem tržištu Somboled potrošačima nudi i uvozni portfolio mlečnih proizvoda drugih robnih marki Lactalis Grupe kao što su Parmalat, Lactel, Societe Roquefort i Kunin.
  
Na godišnjem nivou, u Somboledu se preradi više od 68 miliona litara mleka, a na tržište Srbije plasira 48,5 tona gotovih proizvoda. Kompanija Somboled svoj proizvodni asortiman uspešno izvozi na  strana tržišta, a od 2014. godine poseduje dozvolu za izvoz na tržište Evropske unije.

 
 
Voda Tronoša

PMV Tronoša d.o.o. osnovana je 2005, a počela je da radi 2007. Četiri godine kasnije kompanija je reorganizovana i tada je počelo punjenje i prodaja prirodne izvorske vode Tronoša u novoj pet ambalaži od 0,5 l, 2 l i 5 l.U martu ove godine pocela je  prodaja prirodne izvorske vode Tronoša u staklenoj ambalaži od 0,25 l i 0,75 l, namenjena HoReCa tržištu. Kapacitet izvora je 114 miliona litara godišnje.
 
Voda Тronoša izvire na konstantnoj temperaturi od 12°C što čini idealne uslove za hidrataciju makroelemenata kojima je Tronoša bogata: (magnezijum 42mg/L), kalcijum (73,1mg/L), rastvoreni kiseonik (9,mg/L) što prikazuje idealne vrednosti koje su izbalansirane u prirodi. Voda dolazi do nas bez izlaganja bilo kom vidu industrijskog, poljoprivrednog ili drugog zagađenja. Zbog svog mineralnog sastava i idealne pH vrednosti, voda Tronoša može se davati bebama od rođenja. Tronoša poseduje sve potrebne sertifikate o ispravnosti.
 
Njen kvalitet potvrdile su brojne analize obavljene u Institutu Fresenius u Nemačkoj, kao i u Institutu za zaštitu zdravlja Srbije Dr Milan Jovanović Batut.
Copyright © 2015, Sekopak, Sva prava zadržana.
Sekopak Newsletter


Sekopak d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10b/2
11070 Novi Beograd, Srbija
office@sekopak.com