Istorijat kompanije Sekopak


Zvanični logo kompanije SekopakKompanija Sekopak d.o.o., operater upravljanja ambalažnim otpadom, osnovana je 2006. godine sa ciljem da, svim kompanijama koje posluju na tržištu Srbije, omogući uvođenje postulata zaštite životne sredine u okviru delatnosti koje obavljaju.

Nakon donošenja Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu 2009. godine, Sekopak svim kompanijama koje su obavezne da uklanjaju ambalažni otpad omogućava da zakonske obaveze izvrše na najefikasniji način.

U kratkom vremenskom intervalu, Sekopak postaje tržišni lider i zajedno sa svojim partnerima doprinosi jačanju svesti kod svih građana o značaju smanjivanja količine otpada koji svaki pojedinac napravi. Ponosni smo na članstvo u evropskoj organizaciji Pro Europe i nosilac smo licence prestižnog simbola Zelena tačka za Republiku Srbiju.Ova oznaka potrošačima ukazuje da je kompanija, na čijim proizvodima se nalazi Zelena tačka, posvećena očuvanju životne sredine kroz plaćanje naknade za zbrinjavanje svog ambalažnog otpada.

Od početka ove godine klijentima smo ponudili dugoročno održiv sistem za upravljanje ambalažnim otpadom kontaminiranim ostacima opasnih supstanci koji je ujedno i prvi takav sistem u Srbiji. Na ovaj način smo proširili postojeće kapacitete sistema za sakupljanje ambalažnog otpada, a svim zainteresovanim klijentima ponudili novu uslugu.

Možemo se pohvaliti preuzimanjem najveće količine iskorišćene ambalaže u Srbiji, a zahvaljujući partnerima i sakupljačkoj mreži od 2010. godine prikupili smo i predali na reciklažu više od 60.000 tona ambalažnog otpada. To možemo da uporedimo sa kolonom od preko 35 km transportnih kamiona. Postavljene ciljeve uspešno premašujemo iz godine u godinu.

Slogan kompanije Sekopak