Strategija Sekopaka

Naša strategija je sledeća:

  • Ostvarivanje dugoročne saradnje i partnerstva između industrije i države.
  • Primena nacionalnog zakonodavstva o ambalaži i ambalažnom otpadu u skladu sa najboljim iskustvima i znanjima iz Evrope i sveta.
  • Uspostavljanje efikasnog i rentabilnog višematerijalnog integrisanog sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom (za sve vrste ambalažnog otpada: staklo, papir/karton, metal, plastika, drvo).
  • Upotreba i nadogradnja postojećih komunalnih kapaciteta kroz uključivanje jedinica lokalne samouprave.
  • Korišćenje iskustava i znanja iz najboljih praksi evropskih zemalja.

Strategija kompanije Sekopak