Osnovne informacije

Sekopak d.o.o. Beograd
Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom
PIB: 104723366
Matični broj: 20221780
Šifra delatnosti: 3821
Poslovna banka: Komercijalna banka a.d. Beograd
Tekući račun: 205-113558-78

Mapa sedišta firme

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 10 B, ulaz 2, 3. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija

Administracija
Telefon: +381 11 313 01 53; 313 01 54
Faks: +381 11 313 01 55

Sektor prodaje
Daver Salimović
Telefon: +381 63 106 77 41