Mapa sekopakovog sistema

Kompanija Sekopak u svakodnevnom radu sarađuje sa velikim brojem kompanija sa kojima zajedno čini sistem upravljanja ambalažnim otpadom. Na mapi možete videti s kojim reciklerima i sakupljačima ambalažnog otpada sarađujemo. Klik na svaki pin prikazaće naziv reciklera ili sakupljača.