Nestle dani zaštite životne sredine

Dani zaštite životne sredine u kompaniji NestleKompanija Nestle u septembru mesecu organizovala je dane zaštite životne sredine. Sekopak je dao svoj doprinos i za decu zaposlenih organizovao edukativnu predstavu “Prljavo ili i čisto nije isto”, a u krugu fabrike Nestle reciklažnu radionicu.

Glumci predstave „Prljavo ili čisto nije isto“ Slobodan Boda Ninković, Jovica Tišma i Marija Veljković kroz pesmu i šalu pokušali su da objasne deci kako da neguju ekološke navike. Mališani su zajedno sa njima pevali, odgovarali na „teška“ pitanja i razvrstavali otpad. Klinci su naučili i da se plastika odlaže sa plastikom, papir sa papirom, a staklo sa staklom, da nije teško biti fin i da je lako usvojiti ekološke navike.

U okviru reciklažne radionice, zaposleni u fabrici Nestle, mogli su da čuju predavanje o reciklaži, zaštiti životne sredine, značaju primarne selekcije i pravilnom razvrstavanju ambalažnog otpada.

Zahvaljujući kompaniji Tetra Pak, svim prisutnima prikazano je kako se na Palper mašini reciklira upotrebljena Tetra Pak ambalaža i kako od nje nastaje papir.

Za ovu priliku kompanija Ball dala je na korišćenje Recikl i na taj način omogućila zaposlenima vizuelni prikaz presovanja limenki.

Cilj edukativnih predstava za decu kao i reciklažnih radionica za odrasle je podizanje svesti o reciklaži i očuvanju životne sredine.

Dani zaštite životne sredine u kompaniji Nestle