Kineska delegacija u Beogradu

Kompanije Tetra Pak i Sekopak ugostile su kinesku delegaciju od jedanaest članova, u Beogradu 16. jula 2018. godine u prostorijama Sekopaka. Njihovu posetu organizovala je kompanija Tetra Pak kako bi im predstavili sistem upravljanja ambalažnim otpadom u Republici Srbiji. Predstavnici kompanija i kineske delegacije razmenjivali su mišljenja i iskustva o postojećim sistemima upravljanja ambalažnim otpadom u Kini i Srbiji. Sastanku su prisustvovali članovi kineskih državnih institucija iz oblasti ekologije, reciklaže, procesnog inženjerstva, centra za sertifikaciju kvaliteta, kao i vlasnici reciklažnih centara.

Kao primer dobre prakse, delegacija je obišla gradsku deponiju i sortirnu stanicu javno komunalnog preduzeća „Čistoća“ iz Novog Sada. Predstavljena je linija za sortiranje po vrsti ambalažnog otpada koji se dalje presuje, balira i šalje na reciklažu.

Kompanija Sekopak, lider u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom, u proteklih sedam godina uložila je u razvoj i uspostavljanje primarne selekcije kao i u edukaciju oko šest miliona evra.

Kroz investicije u reciklažnu opremu i logistiku u partnerskim projektima sa komunalnim službama i reciklerima, kao i kroz školske edukativne programe podizanja svesti šire javnosti o važnosti zaštite životne sredine, kompanija Tetra Pak kontinuirano radi na polju zaštite životne sredine i prva je strana firma u Srbiji nagrađena Velikom poveljom Zelena planeta za doprinos u očuvanju, zaštiti i unapređenju životne sredine od strane Društva stručnjaka ekoloških nauka u Srbiji.

Kompanija Tetra Pak je svetski lider u proizvodnji rešenja za obradu i pakovanje hrane. Kroz blisku saradnju sa klijentima i dobavljačima obezbeđuju bezbedne, inovativne i ekološki sigurne proizvode koji na svakodnevnom nivou zadovoljavaju potrebe stotina miliona ljudi u više od sto šezdeset zemalja širom sveta. Sa više od dvadeset četiri hiljade zaposlenih veruju u odgovorno liderstvo u industriji i održiv pristup poslovanju. Njihov slogan „ŠTITI ŠTO JE DOBRO“ oslikava njihovu viziju, a to je da učine hranu dostupnom i sigurnom za sve, bilo gde. Više informacija o kompaniji Tetra Pak dostupno na stranici www.tetrapak.com

Kineska delegacija u Beogradu