Borba protiv ambalažnog otpada

Planeta zemlja je jedna od osam planeta sunčevog sistema, i pored toga što je dobro poznato da je gotovo 75% njene površine prekriveno vodom, čini se da ljudi često zaboravljaju ovu činjenicu i o vodama ne brinu na pravi način. Slično je i sa ljudskim organizmom, njega čini gotovo 80% vode, što nam dodatno naglašava značaj vode i njenu primarnu ulogu u funkcionisanju svakog živog organizma.

Kompanija Sekopak je lider u oblasti upravljanja reciklažnim ambalažnim otpadom, pa je zbog toga rešena da zajedno sa svojim partnerima postane lider i u očuvanju čistih reka koje čine krvotok Srbije.

Nije slučajno što se jedan ovako značajan projekat, koji će postaviti potpuno nove standarde u očuvanju srpskih reka, rađa baš na reci Raškoj gde je bio izvor prve srpske državnosti!

Svaka reka se rađa i najčistija je na svom izvoru! Postoji izreka da je svaki početak težak, ali kada počinjete ovako značajan projekat za očuvanje reka i celokupne prirode, sve teče lako i čisto poput izvora! Na svom putu od izvora, rekama dodatnu snagu ulivaju pritoke, pa tako i kompanija Sekopak na svom putu ka čistijim rekama ima neizmernu podršku partnera i saradnika, a na prvom mestu lokalna samouprava, Apatinska pivara, Knjaz Milos, Ball, CRH i Tetra Pak.

Brana za prikupljanje ambalažnog otpada služi za prikupljanje otpadne ambalaže iz rečnih tokova. Sastoji se iz elemenata izrađenih od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika i kao takav primenljiv je u svim uslovima. Po svom dizajnu i materijalima apsolutno ne narušava rečni ekosistem, floru i faunu.
U svetu postoji više primena ovakvih rešenja, a ovo je prvi put kod nas sa izuzetkom da smo zbog relativno užeg rečnog toka mogli primeniti materijale koji su 100% ekološki što nas izdvaja u pozitivnom smislu.

Cilj je apsolutno sprečavanje zagađenja rečnog toka ambalažnim otpadom, a na ovaj način taj ambalažni otpad ne samo da neće moći dalje već će vratiti kroz reciklažnu industriju.

Svečano otvaranje brane za prikupljanje ambalažnog otpada na reci Raška, mesto Batnjik, biće upriličeno 11. aprila 2017. godine u 12 sati.

Projekat prva brana u Srbiji za odbranu od ambalažnog otpada