Coca Cola porodični dani

Sekopak na Coca Cola porodičnim danimaPorodični dani u kompaniji Coca Cola ove godine organizovani su u Nacionalnoj kući fudbala u Staroj Pazovi. Zaposleni u Coca Coli zajedno sa svojim porodicama uživali su u raznovrsnom programu. Sekopak je kao i prethodnih godina postavio eko ostrva za odvajanje ambalažnog otpada.

Sistem za prikupljanje ambalaže sastojao se od više kanti različitih boja za razvrstavanje otpada, a pravilnoj upotrebi sistema je u mnogome doprineo prom tim Sekopaka koji je na licu mesta upoznao posetioce sa načinom funkcionisanja primarne selekcije. Posetiocima su posebnu pažnju privukli promoteri koji su mobilne kante za razvrstavanje nosili na svojim leđima.

Kompanija Coca Cola veliki značaj i pažnju pridaje zaštiti životne sredine i održivom razvoju, a kompanija Sekopak je tu da ih podrži u svim akcijama koje doprinose poboljšanju kvalitete života.

Na porodičnim danima prikupljeno je preko 100 kg ambalažnog otpada.

Sekopak na Coca Cola porodičnim danima