Sekopak postavio 140 kontejnera u Kragujevcu

Kompanija Sekopak u saradnji sa Javno komunalnim preduzećem “Šumadija” postavila je u Kragujevcu 140 plastičnih kontejnera za razdvajanje amblažnog otpada.

“ Sekopak i Javno komunalno preduzeće iz Kragujevca sarađuje već devet godina. Naša dugogodišnja saradnja unapređena je postavkom novih kontejnera . Očekujemo da će nova infrastruktura doneti rezultate u sakupljenim količinama ambalažnog otpada i da ćemo time doprineti čistijem Kragujevcu. Ovu priliku koristim da pozovem građane da aktivno učestvuju u primarnoj selekciji i da pravilno razdvajaju ambalažni otpad”, izjavila je Violeta Belanović Kokir, direktorka kompanije Sekopak.

Kontejneri su postavljeni na 60 lokacija na teritoriji grada. Razlikuju se po boji: plavi za odvajanje papirne i kartonske ambalaže, žuti za pet/ limenke i upotrebljenu Tetra Pak ambalažu i crveni za staklo. Na 20 lokacija u gradu postavljena su po tri a na 40 lokacija po dva kontejnera.

“Cilj nam je da motivišemo sugrađane da razdvajaju otpad koji kasnije dolazi kod nas u reciklažni centar, gde se vrši obrada i prosleđuje ovlašćenim operaterima na dalje zbrinjavanje. Apelujem na sugrađane da nove kontejnere koriste onako kako je namenjeno, i da u njih ne odlažu komunalni otpad. Na taj način birnemo o zaštiti životne sredine i eliminišemo pojave odlaganja otpada van predviđenih prostora i posuda za to", izjavio je Nemanja Dimitrijević, direktor JKP "Šumadija"

JKP Šumadija i kompanija Sekopak pozvali su građane da u narednih mesec dana sakupe više od 30 tona staklene ambalaže a Sekopak će Kragujevcu pokloniti specijalni kontejner za sakupljanje stakla - “Origami”.

Ovakvim akcijama kompanija Sekopak želi da podstankne razvijanje odgovornosti svakog pojedinca prema očuvanju životne sredine.

Sekopak postavio 140 kontejnera za razdvajanje ambalaznog otpada u Kragujevcu