Emisija CO2 u sigurnim rukama

Emisija CO2 u sigurnim rukamaSrpska kompanija SEKOPAK, 29.11.2017. je po treći put organizovala dodelu CO₂ sertifikata.

Ova kompanija još od 2006. godine kao lider u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom iz godine u godinu čini da hiljade tona ambalažnog otpada završi u pogonima za reciklažu, i time značajno utiče na kompletan razvoj oblasti upravljanja otpadom u našoj zemlji, što nas svrstava u red najrazvijenijih evropskih država!

Kao jedan od ključnih elemenata u razvoju oblasti upravljanja amabalažnim otpadom, jeste njegova primarna selekcija, istakla je generalna direktorka kompanije SEKOPAK, Violeta Belanović Kokir.

’’Ove godine ostvarujemo 50% sakupljenog ambalažnog otpada poslatog na reciklažu, u naredne dve godine potrebno je da ostvarimo 60%. Da bismo to postigli potrebno je značajnije sakupljanje ambalažnog otpada u komunalnom sektoru, potrebno je da se uključe lokalne samouprave i da operateri sistema zajedno sa njima razvijaju i postavljaju sistem sakupljanja ambalažnog otpada. Sve ovo doprinosi uštedi CO₂ i kontroli klimatskih promena. Republika Srbija je uštedela CO₂ 26.922 tone, zahvaljujući sakupljanju ambalažnog otpada, a SEKOPAK zajedno sa svojim partnerima čini 78%, što je 20.946 tona’’, istakla je Belanović Kokir.

Kao dokaz dobre saradnje i ambicioznih planova u budućem periodu SEKOPAK je na konferenciji pored svojih klijenata, partnera i prijatelja ugostio i pomoćnika ministra za otpad i otpadne vode u Vladi republike Srbije Filipa Abramovića.

Gospodin Abramović se složio da je podrška države i nadležnih institucija neophodna, i istakao:

’’ U svoje ime kao pomoćnik ministra za otpad i otpadne vode mogu da kažem da obzirom da dolazim iz gradskog sekretarijata gde smo napravili značajni pomak u razvoju pogotovo sistema upravljanja otpadom nameravamo da uložimo duplo više napora i da posvetimo veliku pažnju svim delovima Srbije, svim opštinama i da jednostavno pokrenemo ceo sistem upravljanja otpadom, a kada je emisija CO₂ u pitanju da sve deponije koje postoje saniramo, zatvorimo, prilagodimo da što više ide na ponovno iskorišćenje tretman i da ta praksa deponovanja i deponija koja ispuštaju velike količine ugljen dioksida i svih ostalih materija koje uništavaju ozonski omotač smanjimo na minimum.’’

Uz ovako čvrstu podršku nadležnih institucija, SEKOPAK će zajedno sa svojim partnerima nastaviti sigurnim koracima ka ostvarenju propisanih ciljeva na nivou republike Srbije.

Srpska kompanija Sekopak po treci put organizovala dodelu

Srpska kompanija Sekopak po treci put organizovala dodelu

Srpska kompanija Sekopak po treci put organizovala dodelu