Edukativne radionice u kompaniji Delez Srbija

U saradnji kompanije Sekopak i Delez Srbija organizovane su edukativne radioniceDelez Srbija kao društveno odgovorna kompanija, prepoznala je značaj edukacije zaposlenih o ambalaži i ambalažnom otpadu. Edukativne radionice u saradnji sa kompanijom Sekopak održane su tokom oktobra i novembra meseca.

Ideja je bila da se zaposleni upoznaju sa pozitivnim stranama pravilnog razvrstavanja ambalažnog otpada, a istovremeno da im se pruži podrška da u okviru svojih objekata pravilno i redovno odlažu ambalažu.

Tokom radionice svi prisutni su imali priliku da se kroz prezentaciju upoznaju sa primerima dobre prakse, kao i sa primerima neodgovornog postupanje sa otpadom. Kao deo radionice predstavljeni su i kratki edukativni filmovi koji su prisutnima pružili odgovor na pitanje: Zašto reciklaža - plastične, papirne i kartonske ambalaže?

Na kraju prezentacije, učesnici su mogli I da prošetaju kroz virtuelnu šumu i učestvuju u Sekopak avanturi.

„Sekopak avantura” je aktivacija koja sadrži autentičan audio snimak i vizuelni prikaz koji učesnika vodi u edukativnu i zabavnu reciklažnu avanturu po prirodi. Učesnicima je pružena mogućnost da šetaju šumom pored reke, uživaju u sunčanom danu i cvrkutu ptica. A u isto vreme nauče šta se štedi reciklažom i kako se odvaja ambalažni otpad. U ulozi naratora našao se Boda Ninković koji učesnike vodi kroz 3D animaciju.
Ovakav vid edukacije na vrlo jednostavan i intersantan način utiče na svest građana o očuvanju životne sredine.

U saradnji kompanije Sekopak i Delez Srbija organizovane su edukativne radionice