Kalkulator

Unesite godišnje količine pojedinačnih vrsta ambalaže ili ambalažnog otpada a zatim kliknite na IZRAČUNAJ. U koloni IZNOS videćete godišnje svote za pojedine vrste ambalažnog otpada, a u polju UKUPNO godišnju svotu za sav Vaš ambalažni otpad.

*Ukupna suma BEZ uračunatih važećih popusta (videti cenovnik)

  • Vrsta ambalažnog
    materijala
  • Količina
    u tonama
  • Iznos za 2019.
    u RSD/t
Papir/karton 0,00
Plastika 0,00
Staklo 0,00
Metal 0,00
Drvo 0,00
*Ukupno0,00
Izračunaj