Kontaminirani ambalažni otpad

Od 2013. godine, našim klijentima nudimo dugoročno održiv sistem upravljanja ambalažnim otpadom kontaminiranim ostacima opasnih supstanci. Uvođenje ove usluge rezultat je rastućeg broja preduzeća ovlašćenih za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman kontaminiranog ambalažnog otpada.
Kompanije koje imaju potrebu za ovom uslugom, kroz pet jednostavnih koraka mogu postati njeni korisnici:

Faza 1
Dostavljanje upita Sekopaku za upravljanje ambalažnim otpadom kontaminiranim ostacima opasnih supstanci, a koji je nastao na bilo kojoj lokaciji u Republici Srbiji, je osnov za uspostavljanje saradnje i za ovu Sekopakovu uslugu.

Faza 2
Dobijanje Upitnika putem koga klijent dostavlja Sekopaku sve informacije od značaja za brzo i efikasno upravljanje ambalažnim otpadom, kao što su: vrsta ambalaže, vrste upakovanog materijala, opis ambalaže, karakter otpada, izveštaj o ispitivanju, količina, precizna lokacija i informacije za kontakt (na lokaciji na kojoj se otpad nalazi).

Faza 3
Sekopak dostavlja detaljnu ponudu za upravljanje konkretnim otpadom za koji je primio upit, a koja sadrži cene i plan postupanja za predmetni otpad. U slučaju da dostavljeni upit klijenta nema dovoljno informacija neophodnih za izradu ponude, ili stanje otpada ne odgovara onome opisanom u upitu, klijent dobija detaljnu povratnu informaciju uz mogućnost da dopuni upit.

Faza 4
Klijent treba da se izjasni o prihvatanju ili neprihvatanju dostavljene ponude. Nakon prihvatanja ponude, Sekopak posredstvom svojih podoperatera pristupa sprovođenju potrebnih aktivnosti – sakupljanje, transport, skladištenje, tretman, itd.

Faza 5
Kad se usluge izvrše, Sekopak ispostavlja račun u skladu sa uslovima iz prihvaćene ponude.