Prednosti saradnje sa Sekopakom

Sekopak je nacionalni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom koji je osnovan od strane devet velikih preduzeća, ujedno i obveznika, koja i sama predstavljaju velike generatore ambalažnog otpada. Pored tih devet kompanija, preuzeli smo ugovorne obaveze upravljanja ambalažnim otpadom za još oko 500 velikih, srednjih i malih preduzeća koja na tržište Srbije plasiraju upakovan proizvod. Ugovor je standardan za sve obveznike po principu ‘’JEDNAK TRETMAN ZA SVE’’. Potpisivanjem ugovora klijentima se omogućuje da na jeftiniji i najlakši način usklade svoje obaveze sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Sve po tom pitanju obavljamo mi, a u godišnjem izveštaju koji se dostavlja Ministarstvu klijent  upisuje kompaniju Sekopak kao svog operatera i time se oslobađa od plaćanja naknade za neispunjenje ciljeva, koji može biti i do 12 puta skuplji od naših naknada.

Sekopak, između ostalog, svojim klijentima pruža:

  • Konsultanske usluge i logistiku vezano za ambalažu, ambalažni otpad i ostale vrste  otpada svakog radnog dana u periodu od 9 do 17 časova na telefon ili na e-mail adresu, odgovor na Vaše zahteve možete očekivati u roku od 24 časa.
  • Komunikaciju  tromesečnih izveštaja o ostvarenju nacionalnog cilja i specifičnih ciljeva.
  • Besplatnu pripremu godišnjih izveštaja za agenciju.
  • Minimum 20% popusta za testiranje u akreditovanoj laboratoriji.
  • Ugovor za simbol „Zelena tačka“ za R. Srbiju.
  • On-line sistem podnošenja mesečnog izveštaja.
  • Podnošenje izveštaja je moguće bilo kada tokom meseca, a faktura se uprkos tome generiše poslednjeg  dana u mesecu.

Sekopak je i ove godine dobio pozitivno mišljenje revizora kojim se dokazuje da posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije, Međunarodnim računovodstvenim standardima i dozvolom operatera izdatom od strane Ministarstva. Mišljenje revizora možete pogledati na linku:
http://www.sekopak.com/files/misljenje-revizije.pdf