+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Simbol Zelena tačka

Simbol Zelena tačka

30 godina na svetskom tržištu

 

Zelena tačka je međunarodno zaštićeni simbol kojim se obeležava ambalaža proizvoda. Nakon što proizvod bude potrošen, a ambalaža odbačena, sistem će se pobrinuti da ona bude reciklirana umesto da završi na deponiji. 

Proizvodi označeni Zelenom tačkom rado su viđeni na tržištima širom Evrope jer potrošačima i poslovnim partnerima prenose poruku o društveno odgovornom poslovanju proizvođača. Koristi se u 29 zemalja, a sve je krenulo još pre 30 godina u Nemačkoj.

Uvid u licencu za korišćenje znaka Zelena tačka u međunarodnoj bazi žigova – ROMARIN
Link: http://www.wipo.int/romarin

Pretraga po broju registracije žiga: 653449

Zašto je Zelena tačka bitna stvar?

Naša odgovornost prema životnoj sredini iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje kupujemo u prodavnici. Zato je važno da, pre kupovine, proverimo da li je određeni proizvod označen Zelenom tačkom. Ako jeste, znamo da kompanija koja ga je plasirala na tržište učestvuje u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom, da je društveno odgovorna i ekološki svesna.

Stavljanje Zelene tačke na ambalažu proizvoda

Društvo za upravljanje ambalažnim otpadom Sekopak ima ekskluzivno pravo na razvoj sistema Zelene tačke u Srbiji i izdavanje licence za ovaj simbol. 

Kompanija koja stavlja simbol Zelena tačka na ambalažu u obavezi je da plati nadoknadu u iznosu koji zavisi od količine ambalaže koju kompanija stavlja na tržište. 

Kako bi pravna strana bila regulisana, neophodno je da kompanija potpiše ugovor sa Sekopakom kao jedinim operaterom koji može da izdaje licencu za ovaj znak u Srbiji. 

Ukoliko želite da stavite znak Zelena tačka na ambalažu proizvoda, pošaljite upit na mejl ana.jankovic@sekopak.org

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by