+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Ambalažni otpad

Ambalažni otpad

Ambalaža se proizvodi i koristi za punjenje, čuvanje, skladištenje, pakovanje i transport robe široke potrošnje. Reciklaža podrazumeva preradu i ponovno korišćenje ovih materijala koji bi u suprotnom završio u smeću.

Reciklaža ima veoma veliki značaj i za čoveka, i za prirodu. Količina otpada se povećava iz dana u dan, a na ljudima je da taj otpad smanje. Zato je bitno da svi obratimo pažnju gde bacamo otpad i naučimo osnovna pravila za odvajanje ambalažnog otpada.

Kako pravilno odvajati ambalažni otpad?

  • Pre reciklaže neophodno je skinuti čep, izbaciti tečnost, spljeskati ambalažu kako bi izašao vazduh i baciti je u odgovarajući klontejner za papir i karton, staklo i PET i limenke.

Šta nikada ne treba da stavljate u kante za reciklažu ambalažnog otpada?

  • Stiropor – odličan materijal za ponovnu upotrebu, ali ne i za reciklažu
  • Hrana – ostatke hrane je neophodno odvojiti od ambalaže i baciti u smeće ili napraviti kompost
  • Električni uređaji i baterije – predstavljaju poseban tok otpada i ne mogu se reciklirati zajedno sa ostalom ambalažom
  • Pelene – čiste i prljave pelene ne mogu da se recikliraju, te ih treba baciti u smeće.
  • Uprljana i mokra ambalaža – mogu da ugroze proces reciklaže, te ih treba baciti u smeće
  • Odeća i obuća – moraju se odneti u centre specijalizovane za reciklažu/ponovno korišćenje odeće
  • Medicinski otpad – mogu izazvati ozbiljnu štetu po ljude i proces reciklaže, te ih treba baciti u posebne kontejnere za medicinski otpad

Vaša ambalaža u reciklažu

Skinite infografik
Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by