+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Strategija

Strategija Sekopaka

Naša strategija je sledeća:

Ostvarivanje dugoročne saradnje i partnerstva između industrije i države.
Primena nacionalnog zakonodavstva o ambalaži i ambalažnom otpadu u skladu sa najboljim iskustvima i znanjima iz Evrope i sveta.
Uspostavljanje efikasnog i rentabilnog višematerijalnog integrisanog sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom.
Upotreba i nadogradnja postojećih komunalnih kapaciteta kroz uključivanje jedinica lokalne samouprave.
Korišćenje iskustava i znanja iz najboljih praksi evropskih zemalja.
Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by