+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Kompletno rešenje u upravljanju otpadom

Kompletno rešenje u upravljanju otpadom

Vodeći se Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu i Zakonom o upravljanju otpadom, Sekopak preko svoje mreže reciklera i sakupljača rešava problem ambalažnog i ostalih tipova otpada. Našim klijentima garantujemo transparentnost kretanja otpada, kao i osiguranje finalnog tretmana.

Upravljanje generisanim ambalažnim otpadom

Zbrinjavanje generisanog ambalažnog otpada (opasnog i neopasnog) koji nastaje na lokaciji klijenata vršimo u saradnji sa našim partnerima koji, u zavisnosti od vrste otpada, poseduju odgovarajuću dozvolu. Profesionalizam i ažurnost koju pružamo rezultat je našeg dugogodišnjeg iskustva u pružanju ovih usluga. Zahvaljujući velikoj mreži saradnika, pokrivamo teritoriju cele Srbije.

Sekopak kao posrednik u procesu rešavanja problema ambalažnog otpada

Sekopak svojim delovanjem primarno izvršava ostvarivanje nacionalnih ciljeva za preuzete obaveze po osnovu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu. Uz pomoć saradnje sa javnim komunalnim preduzećima, privatnim sakupljačima i reciklerima, dostižemo zadate ciljeve i potrebne količine. Sekopak je posrednik između države, privrede i lokalne samouprave u procesu rešavanja problema ambalažnog otpada.

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by