+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Opšti principi rada

Opšti principi rada pri upravljanju ambalažnim otpadom

Opšti principi rada

Sekopak se pažljivo vodi principima, baziranim na sopstvenom iskustvu, koji su neophodni za realizaciju delatnosti iz oblasti upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji:

Ispunjenje zakonskih obaveza o ambalaži sa najvećom mogućom ekološkom dobiti i minimalnim ekonomskim ulaganjima
Obaveza plaćanja naknade je na nivou pakera/punilaca i uvoznika
Stvarni obračun troškova, bez subvencionisanja materijala
Neprofitna orijentacija - sva dobit se ulaže u izgradnju sistema za sakupljanje ambalažnog otpada i edukaciju stanovništva
Transparentan i poverljiv rad
Jednak tretman klijenata
Vlasništvo nad materijalima gde god je to moguće
Bez suvlasništva sa dobavljačima usluga Sekopaku
Sekopak posluje sa nadležnim ministarstvima i lokalnim zajednicima u partnerstvu zasnovanom na ispunjenju zajedničkih ciljeva.

Povelja Sekopakovih principa predstavlja javni dokument, potpisan od strane svih osnivača kompanije. Prilikom osnivanja obavezali smo se i na primenu evropskog principa proširene odgovornosti proizvođača, na pokretanje sistema za primarnu selekciju i na sledstvena, a potrebna početna ulaganja.

Princip rada novog sistema

Sekopak se pažljivo vodi principima, baziranim na sopstvenom iskustvu, koji su neophodni za realizaciju delatnosti iz oblasti upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji:

Uredno proveravanje dozvola svakog podoperatera integrisanog u sistem Sekopaka
Uredno praćenje dokumenata o kretanju otpada
Praćenje i izveštavanje o toku procesa.
Obezbeđivanje karakterizacije i pribavljanje uverenja o karakteru otpada preko ovlašćenih laboratorija
OSNIVAČI
Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by