+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Istorijat

Istorijat kompanije Sekopak

Nakon donošenja Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu 2009. godine, Sekopak svim kompanijama koje su obavezne da uklanjaju ambalažni otpad omogućava da zakonske obaveze izvrše na najefikasniji način.

U kratkom vremenskom intervalu, Sekopak postaje tržišni lider i zajedno sa svojim partnerima doprinosi jačanju svesti kod svih građana o značaju smanjivanja količine otpada koji svaki pojedinac napravi. Ponosni smo na članstvo u evropskoj organizaciji Pro Europe i nosilac smo licence prestižnog simbola Zelena tačka za Republiku Srbiju.Ova oznaka potrošačima ukazuje da je kompanija, na čijim proizvodima se nalazi Zelena tačka, posvećena očuvanju životne sredine kroz plaćanje naknade za zbrinjavanje svog ambalažnog otpada.

Možemo se pohvaliti preuzimanjem najveće količine iskorišćene ambalaže u Srbiji, a zahvaljujući partnerima i sakupljačkoj mreži samo u 2018. godini prikupili smo i predali na reciklažu više od 29.000 tona ambalažnog otpada. Postavljene ciljeve uspešno premašujemo iz godine u godinu.

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by