+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Politika kvaliteta

ISO standardi

Bitno nam je da se naši klijenti osećaju sigurno. Međunarodni ISO standardi pomažu nam da iz godine u godinu naše poslovanje u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom postane sve kvalitetnije.
Korišćenjem sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i sistema zaštite životne sredine ISO 1400:2015 Sekopak usklađuje svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama i time povećava zadovoljstvo korisnika usluga i ispunjava važeću zakonsku regulativu.

AA sertifikat boniteta

Nosilac Sertifikata bonitetne izvrsnosti dokazuje da je pouzdan partner i kvalitetno vođeno preduzeće s kojim treba poslovati. Kriterijumi za dobijanje ovog sertifikata su uspešnost, likvidnost, odgovorno poslovanje i finansijska sposobnost, čime on predstavalja međunarodno priznatu oznaku ekonomskog kvaliteta poslovnog subjekta.

Samo 3,8% privrednih subjekata u Srbiji ima ovaj sertifikat, a među njima je i Sekopak kao operater upravljanja ambalažnim otpada.

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by