+381 11 313 01 53
Bulevar Mihajla Pupina 10 B, Novi Beograd
Politika kvaliteta

ISO standardi

Bitno nam je da se naši klijenti osećaju sigurno. Međunarodni ISO standardi pomažu nam da iz godine u godinu naše poslovanje u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom postane sve kvalitetnije.
Korišćenjem sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i sistema zaštite životne sredine ISO 1400:2015 Sekopak usklađuje svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama i time povećava zadovoljstvo korisnika usluga i ispunjava važeću zakonsku regulativu.

AA sertifikat boniteta

Nosilac Sertifikata bonitetne izvrsnosti dokazuje da je pouzdan partner i kvalitetno vođeno preduzeće s kojim treba poslovati. Kriterijumi za dobijanje ovog sertifikata su uspešnost, likvidnost, odgovorno poslovanje i finansijska sposobnost, čime on predstavalja međunarodno priznatu oznaku ekonomskog kvaliteta poslovnog subjekta.

Samo 3,8% privrednih subjekata u Srbiji ima ovaj sertifikat, a među njima je i Sekopak kao operater upravljanja ambalažnim otpadom.

Pratite nas
© 2019 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by