+381 11 313 01 53
Bulevar Mihajla Pupina 10 B/2, Novi Beograd
SEKOPAK - O NAMA

Pre 13 godina imali smo viziju: Da olakšamo kompanijama i građanima proces reciklaže

Naša Priča

Pre 13 godina imali smo viziju: Da olakšamo kompanijama i građanima proces reciklaže

Još od 2006. Sekopak svim kompanijama koje su obavezne da uklanjaju ambalažni otpad omogućava da zakonske obaveze izvrše na najefikasniji način. Osnovani smo od strarane kompanija koje su želele da uvedu postulata zaštite životne sredine u okviru delatnosti koje obavljaju, tako da najbolje razumemo probleme sa kojima se inudstrija suočava i godinama ih vešto rešavamo. U kratkom vremenskom intervalu, Sekopak postaje tržišni lider i zajedno sa svojim partnerima i klijentima doprinosi jačanju svesti kod svih građana o značaju reciklaže i primarne selekcije otpada.

Ekološki svesne kompanije

Zadovoljstvo je sprovoditi misiju kompanije koja doprinosi našoj zemlji i planeti.

Upravo ona nas pokreće da svakim danom radimo naš posao sve bolje i krećemo se u pravcu kvalitetnije životne sredine. Kroz podršku koju pružamo našim klijentima da budu ekološki svesni i odgovorni, utičemo na pojedince da recikliraju. 

Naša uloga u sistemu

Sekopak funkcionišemo kao posrednik između države, privrede, lokalne samouprave i građana u procesu rešavanja problema ambalažnog otpada.

Misija Sekopaka je ispunjavanje zakonskih obaveza naših klijenata na rentabilan i održiv način.

Važnost Zelene tačke

Ako proizvod ima simbol Zelena tačka na etiketi, znamo da kompanija koja ga je plasirala na tržište učestvuje u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom, da je društveno odgovorna i ekološki svesna.

Sekopak je članica organizacije Pro Europe i ekskluzivni nosilac međunarodno simbola Zelena tačka u Srbiji. To znači da samo mi možemo da izdajemo licencu kompanijama za ovaj simbol i time olakšavamo klijentima uvoz i izvoz proizvoda sa Zelenom tačkom.

Zelena tačka
OSNIVAČI
Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by