+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Prednosti saradnje sa Sekopakom

Prednosti saradnje sa Sekopakom

Prednosti saradnje

Sekopak je nacionalni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom koji je osnovan od strane devet velikih preduzeća, ujedno i obveznika, koja i sama predstavljaju velike generatore ambalažnog otpada.

Pored tih devet kompanija, preuzeli smo ugovorne obaveze upravljanja ambalažnim otpadom za još oko 500 velikih, srednjih i malih preduzeća koja na tržište Srbije plasiraju upakovan proizvod. Ugovor je standardan za sve obveznike po principu ‘’JEDNAK TRETMAN ZA SVE’’. Potpisivanjem ugovora klijentima se omogućuje da na jeftiniji i najlakši način usklade svoje obaveze sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Sve po tom pitanju obavljamo mi, a u godišnjem izveštaju koji se dostavlja Ministarstvu klijent upisuje kompaniju Sekopak kao svog operatera i time se oslobađa od plaćanja naknade za neispunjenje ciljeva, koji može biti i do 12 puta skuplji od naših naknada.

Sekopak, između ostalog, svojim klijentima pruža:

Komunikaciju tromesečnih izveštaja o ostvarenju nacionalnog cilja i specifičnih ciljeva.

Besplatnu pripremu godišnjih izveštaja za agenciju.

Minimum 20% popusta za testiranje u akreditovanoj laboratoriji.

Ugovor za simbol „Zelena tačka“ za R. Srbiju.

On-line sistem podnošenja mesečnog izveštaja.

Podnošenje izveštaja je moguće bilo kada tokom meseca, a faktura se uprkos tome generiše poslednjeg dana u mesecu.

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by