+381 11 313 01 53
Bulevar Mihajla Pupina 10 B/2, Novi Beograd
Prednosti saradnje sa Sekopakom

Prednosti saradnje

Sekopak je nacionalni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom koji je osnovan od strane devet velikih preduzeća, ujedno i obveznika, koja i sama predstavljaju velike generatore ambalažnog otpada.

Pored tih devet kompanija, preuzeli smo ugovorne obaveze upravljanja ambalažnim otpadom za još oko 500 velikih, srednjih i malih preduzeća koja na tržište Srbije plasiraju upakovan proizvod. Ugovor je standardan za sve obveznike po principu ‘’JEDNAK TRETMAN ZA SVE’’. Potpisivanjem ugovora klijentima se omogućuje da na jeftiniji i najlakši način usklade svoje obaveze sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Sve po tom pitanju obavljamo mi, a u godišnjem izveštaju koji se dostavlja Ministarstvu klijent upisuje kompaniju Sekopak kao svog operatera i time se oslobađa od plaćanja naknade za neispunjenje ciljeva, koji može biti i do 12 puta skuplji od naših naknada.

Sekopak, između ostalog, svojim klijentima pruža:

Komunikaciju tromesečnih izveštaja o ostvarenju nacionalnog cilja i specifičnih ciljeva.

Besplatnu pripremu godišnjih izveštaja za agenciju.

Minimum 20% popusta za testiranje u akreditovanoj laboratoriji.

Ugovor za simbol „Zelena tačka“ za R. Srbiju.

On-line sistem podnošenja mesečnog izveštaja.

Podnošenje izveštaja je moguće bilo kada tokom meseca, a faktura se uprkos tome generiše poslednjeg dana u mesecu.

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by