+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Oprema za sortiranje ambalažnog otpada

Oprema za sortiranje ambalažnog otpada

Primarna selekcija podrazumeva razvrstavanje otpada na mestu nastanka. Kako bi se olakšala primarna selekcija, infrastruktura za prikupljanje otpada je jasno označena bojama:

Crvena boja - reciklaža stakla
Žuta boja - reciklaža PET plastike, AL limenki i tetrapak ambalaže
Plava boja - reciklaža papira i kartona

Sekopak kante, kontejnere i eko ostrva mogu se naći u određenim vrtićima, školama, javnim ustanovama, kompanijama i slično. Ovakav infrastruktura olakšava odvajanje ambalažnog otpada građanima/zaposlenima koji su nephodna karika u razvijanje sistema primarne selekcije. Stvaranje infrastrukture nerazdvojivo je od edukacije građana, te kontinuirano radimo na podizanje njihove svesti o reciklaži zarad konkretnih rezultata.

Sve o ambalažnom otpadu

Metal, plastika, staklo, papir i karton, drvo
Saznaj više
Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by