+381 11 313 01 53
Bulevar Mihajla Pupina 10 B, Novi Beograd
Kalkulator

Unesite godišnje količine pojedinačnih vrsta ambalaže ili ambalažnog otpada a zatim kliknite na IZRAČUNAJ. U koloni IZNOS videćete godišnje svote za pojedine vrste ambalažnog otpada, a u polju UKUPNO godišnju svotu za sav Vaš ambalažni otpad.

Vrsta ambalažnog
materijala
Količina
u tonama
Iznos za 2019.
u RSD/t
Papir/karton0,00
Plastika0,00
Staklo0,00
Metal0,00
Drvo0,00
*Ukupno0,00

Izračunaj

Pratite nas
© 2019 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by