+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Kalkulator cena

Kalkulator cena

Unesite godišnje količine pojedinačnih vrsta ambalaže  koje vaše preduzeće plasira na tržište Srbije, a zatim kliknite na IZRAČUNAJ. U koloni IZNOS videćete visinu naknada  za prijavljenu količinu koja se plaća operateru, a u polju UKUPNO godišnju svotu za sav Vaš ambalažni otpad.

Naknada se odnosi na Sekopakove usluge upravljanja ambalažnim otpadom.

Vrsta ambalažnog
materijala
Količina
u tonama
Iznos za 2021.
u RSD/t
Papir/karton 0,00
Plastika 0,00
Staklo 0,00
Metal 0,00
Drvo 0,00
*Ukupno 0,00

Izračunaj

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by