+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Obveznici

Obveznici

Sekopak od osnivanja teži da nacionalne ciljeve ostvari na način koji će u strukturi ponovo iskorišćenog materijala odgovarati strukturi ambalažnog otpada obveznika, prilagođavajući se unapred potrebi da u ime svojih klijenata ispuni i specifične ciljeve.

Svaki obveznik može ispuniti svoje obaveze iz Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i Uredbe o planu smanjenja ambalažnog otpada (“Nacionalni ciljevi”) na jedan od tri načina:

  • da plaća državi naknadu za neispunjenu obavezu
  • da samostalno upravlja ambalažnim otpadom, ili
  • da svoju obavezu prenese na ovlašćenog operatera, odnosno Sekopak.

Za obveznike prenos obaveza na Sekopak predstavlja najracionalniji vid prilagođavanja novoustanovljenim obavezama. Na ovaj način obveznicima je obezbeđen najefikasniji, najbezbedniji, najpredvidiviji i dugoročno održiv način ispunjavanja nacionalnih ciljeva u pogledu ponovnog iskorišćenja, odnosno reciklaže ambalažnog otpada, i to tako da obveznike rasterećuje nepotrebnih troškova, istovremeno im omogućavajući da se fokusiraju na svoju osnovnu delatnost.

Robni znak Zelena tačka označava da je za ambalažu na kojoj se nalazi plaćena naknada nacionalnom operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom. Obeležavanje ambalaže ovim znakom nije obaveza koja proističe iz Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, već predstavlja mogućnost koju svaki obveznik ima na raspolaganju pod uslovom da ispunjava nacionalne ciljeve utvrđene nacionalnim zakonodavstvom. Kupci i potrošači upakovanih proizvoda uvidom u prisustvo Zelene tačke na njegovoj ambalaži uveravaju se da je obveznik (proizvođač tog proizvoda) preduzeće koje odgovorno posluje uvažavajući svoje obaveze u smislu zaštite životne sredine, odnosno da je ambalažni otpad koji nastaje nakon upotrebe tog proizvoda uredno “razdužen”.

Sekopakov sistem upravljanja ambalažnim otpadom bazira se na ugovorima koje potpisuje sa „dobavljačima“ ambalažnog otpada, pri čemu ne postoji ograničenje u vezi sa izborom partnera sa kojima će sarađivati na obezbeđivanju neophodnih količina ambalažnog otpada.

Strateško je opredeljenje kompanije da svoj sistem bazira na saradnji sa lokalnim  samoupravama, odnosno komunalnim preduzećima, sa kojima zajednički razvija sisteme odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada. Na taj način je već uspostavljena saradnja u većim gradovima u Srbiji, sa ciljem da u periodu od pet do sedam godina bude pokrivena cela zemlja.

Razvoj sistema i pokrivanje sve većeg broja domaćinstava neophodan je preduslov da bi se prikupljalo sve više ambalažnog otpada radi ispunjavanja progresivnih stopa iskorišćenja, odnosno recikliranja propisanih nacionalnim ciljevima.

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by