+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Metal

Vrste ambalaže

Metal

  • Metalna ambalaža najčešće je napravljena od dva tipa ovog materijala – aluminijuma i čelika.
  • Limenkama je potrebno između 100 i 500 godina da se razlože u prirodi.
  • Aluminujum i čelik se mogu reciklirati u potpunosti, negoraničen broj puta.
  • Reciklažom jedne limenke uštedi se energija za četiri sata rada sijalice od 100 W, 2 sata rada TV-a i proizvodnju 20 novih limenki.
Čelik
  • Upotreba: Burići i konzerve
Aluminijum
  • Upotreba: Limenke i folije
Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by