+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Ugovor za simbol Zelena tačka

Ugovor za simbol Zelena tačka

Šta je Zelena tačka?

Zelena tačka je međunarodno zaštićen simbol kojim se obeležava ambalaža proizvoda. Ovaj simbol je potvrda korisniku da kompanija koja ga je plasirala na tržište učestvuje u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom, da je društveno odgovorna i ekološki svesna.

Nakon što proizvod bude potrošen, a ambalaža odbačena, sistem će se pobrinuti da ona bude reciklirana, umesto da završi na deponiji. Proizvodi označeni Zelenom tačkom rado su viđeni na tržištima širom Evrope jer potrošačima i poslovnim partnerima prenose poruku o društveno odgovornom poslovanju proizvođača.

Ko može da izdaje licencu za simbol Zelena tačka?

Sekopak je članica organizacije Pro Europe i ekskluzivni nosilac međunarodnog simbola Zelena tačka za Republiku Srbiju. Ova oznaka potrošačima ukazuje da je kompanija, na čijim proizvodima se nalazi Zelena tačka, posvećena očuvanju životne sredine kroz plaćanje naknade za zbrinjavanje svog ambalažnog otpada.Takođe Sekopak je ovlašćen da kompanijama izdaje licence za ovaj simbol i time olakša klijentima uvoz i izvoz proizvoda sa Zelenom tačkom.

Uslovi za dobijanje licence

Obeležavanje ambalaže Zelenom tačkom nije obaveza, već izbor kompanije. Uslov je da firma bude u sistemu operatera ambalžnog otpada i plaća naknadu za ispunjavanje nacionalnih ciljeva. Nije neophodno da kompanija bude Sekopakov klijent za sticanje prava na korišćenje robnog znaka Zelena tačka.

Članstvo Sekopaka u organizaciji PRO-EUROPE

Krovna evropska organizacija PRO-EUROPE koordiniše upotrebom Zelene tačke, a Sekopak je jedna od 31 članica ove prestižne organizacije. Članstvom u PRO-EUROPE , Sekopak omogućava i olakšava svojim klijentima uvoz i izvoz proizvoda sa Zelenom tačkom.

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by