+381 11 313 01 53
Bulevar Mihajla Pupina 10 B/2, Novi Beograd
Ugovor za simbol Zelena tačka

Šta je Zelena tačka?

Zelena tačka je međunarodno zaštićen simbol kojim se obeležava ambalaža proizvoda. Ovaj simbol je potvrda korisniku da kompanija koja ga je plasirala na tržište učestvuje u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom, da je društveno odgovorna i ekološki svesna.

Nakon što proizvod bude potrošen, a ambalaža odbačena, sistem će se pobrinuti da ona bude reciklirana, umesto da završi na deponiji. Proizvodi označeni Zelenom tačkom rado su viđeni na tržištima širom Evrope jer potrošačima i poslovnim partnerima prenose poruku o društveno odgovornom poslovanju proizvođača.

Ko može da izdaje licencu za simbol Zelena tačka?

Sekopak ima ekskluzivno pravo na korišćenje Zelene tačke, te u Republici Srbiji samo mi možemo da izdajemo licencu za ovaj simbol. Zelena tačka je međunarodno zaštićeni znak i ne može se neovlašteno koristiti. Svako ko dobije licencu za korišćenje Zelene tačke mora se držati pravila za njegovo korišćenje.

Uslovi za dobijanje licence

Obeležavanje ambalaže Zelenom tačkom nije obaveza, već izbor kompanije. Uslov je da firma bude u sistemu operatera ambalžnog otpada i plaća naknadu za ispunjavanje nacionalnih ciljeva. Nije neophodno da kompanija bude Sekopakov klijent za sticanje prava na korišćenje robnog znaka Zelena tačka.

Članstvo Sekopaka u organizaciji PRO-EUROPE

Krovna evropska organizacija PRO-EUROPE koordiniše upotrebom Zelene tačke, a Sekopak je jedna od 31 članica ove prestižne organizacije. Članstvom u PRO-EUROPE , Sekopak omogućava i olakšava svojim klijentima uvoz i izvoz proizvoda sa Zelenom tačkom.

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by