+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Simbol Zelena tačka

Zašto je Zelena tačka bitna stvar?

Naša odgovornost prema životnoj sredini iskazuje se i kroz brigu o ambalaži proizvoda koje kupujemo u prodavnici. Zato je važno da, pre kupovine, proverimo da li je određeni proizvod označen Zelenom tačkom. Ako jeste, znamo da kompanija koja ga je plasirala na tržište učestvuje u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom, da je društveno odgovorna i ekološki svesna.

  • Zelena tačka je snažan alat za kompanije koje žele da se istaknu kao lideri u oblasti održivosti.
  • Potrošačima pomaže da donesu održive odluke pri kupovini i podrže kompanije koje se brinu o zaštiti životne sredine.

Šta je Zelena tačka?

Zelena tačka je međunarodno zaštićen simbol kojim se obeležava ambalaža proizvoda. Robni znak, odnosno kolektivni znak Zelena tačka označava da je za ambalažu na kojoj se nalazi plaćena naknada nacionalnom operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom, a koji (operater) je ustrojen prema principima postavljenim Evropskom Direktivom br.94/62, kao i principima nacionalnog zakonodavstva.

Međunarodno zaštićen znak Zelena tačka nastao je u Nemačkoj 1991. godine. Generalni davalac licence za korišćenje znaka Zelena tačka je krovna evropska organizacija PRO Europe, a u svakoj od zemalja članica organizacije postoji samo jedan operater koji kompanijama izdaje pravo na korišćenje znaka u ime PRO Europe organizacije. U Srbiji jedino Sekopak može da izda pravo na korišćenje znaka Zelena tačka.

Proizvodi označeni Zelenom tačkom rado su viđeni na tržištima širom Evrope jer potrošačima i poslovnim partnerima prenose poruku o društveno odgovornom poslovanju kompanije.

  • 400 milijardi komada ambalaže je označeno simbolom
  • Više od 150.000 kompanija obeležava ambalažu znakom Zelena tačka
  • Više od 30 godina na svetskom tržištu

Koji su uslovi za dobijanje prava na korišćenje znaka Zelena tačka Srbiji?

Obeležavanje ambalaže Zelenom tačkom nije obaveza, već izbor kompanije. Nije neophodno da kompanija bude Sekopakov klijent za sticanje prava na korišćenje robnog znaka Zelena tačka.

  • Potrebno je da pravna lica koja plasiraju proizvode koji poseduju međunarodno zaštićen znak potpišu ugovor o davanju prava na korišćenje znaka sa licencorom za dato tržište. Operater ambalažnog otpada Sekopak ima ekskluzivno pravo na razvoj sistema Zelene tačke u Srbiji i izdavanje prava na korišćenje  ovog simbola kompanijama. 

Kompanija koja stavlja simbol Zelena tačka na ambalažu u obavezi je da plati nadoknadu u iznosu koji zavisi od količine ambalaže koju kompanija stavlja na tržište.

Kako bi pravna strana bila regulisana, neophodno je da kompanija potpiše ugovor sa Sekopakom kao jedinim operaterom koji ima licencu za ovaj znak u Srbiji.

Ukoliko želite da stavite znak Zelena tačka na ambalažu proizvoda, pošaljite upit na mejl ana.jankovic@sekopak.org

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by