+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Sekopak lider u implementaciji međunarodnih standarda u oblasti cirkularne ekonomije
Vesti

Sekopak lider u implementaciji međunarodnih standarda u oblasti cirkularne ekonomije

10/06/2024 Vesti

Kao vodeći operater ambalažnog otpada Sekopak teži da prati trendove i usvaja nove standarde na našem tržištu. ISO 59004 i ISO 59010 su novi standi u Srbiji iz oblasti cirkularne ekonomije, a kompanija Sekopak je među prvima koja ih je usvojila.

Međunarodni ISO standardi pomažu Sekopaku da iz godine u godinu unapređuje poslovanje, pa nakon sertifikata ISO 9001 i ISO 14001, u Sekopakov sistem implementirana su dva nova standarda serije 59000 u oblasti cirkularne ekonomije – ISO 59004 Cirkularna ekonomija – Rečnik, principi i uputstva za primenu i ISO 59010 Cirkularna ekonomija – Smernice za tranziciju poslovnih modela i mreža vrednosti.

Cirkularna ekonomija podrazumeva štednju resursa putem ponovne upotrebe materijala, kao i svođenje otpada iz proizvodnje i životnog ciklusa na minimum. Za ove principe Sekopak se od osnivanja zalaže, a implementacijom ovog standarda čini ovaj proces transparentnim, a ulogu Sekopaka u sistemu još čvršćom.

ISO 59004 Cirkularna ekonomija – Rečnik, principi i uputstva za primenu
ISO 59010 Cirkularna ekonomija – Smernice za tranziciju poslovnih modela i mreža vrednosti

ISO 59004 je deo ISO porodice standarda koji podrazumeva definisanje osnovnih pojmova i pružanje podrške organizacijama ka cirkularnosti. Linearni model ekonomije doveo je do velikih ekoloških izazova, pa se ISO 59004 zalaže za model cirkularne ekonomije i održivo upravljanje prirodnim resursima i podršku održivoj budućnosti.

ISO 59010 pruža preciznije smernice za tranziciju kompanija i organizacija sa linearnog u cirkularni model poslovanja. Predstavlja dopunu standardu ISO 59004 u vidu pružanja razvoja strategija u domenu cirkularnosti, koje su ključne za održivi razvoj.

Međunarodni standard sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001, kao i ISO 14001 koji se odnosi na upravljanjem životnom sredinom, Sekopak implementira više od 10 godina.

Usmeravanjem ka novim standardima Sekopak usklađuje svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama, učvršćuje poverenje saradnika uz zadovoljenje propisa i u skladu sa najvišim standardima poslovanja i zahtevima tržišta.

Napisao Ivana Mišić

Najnovije vesti

10/06/2024

Sekopak lider u implementaciji međunarodnih standarda u oblasti cirkularne ekonomije

Kao vodeći operater ambalažnog otpada Sekopak teži da prati trendove i usvaja nove standarde na

17/05/2024

NOVI SAD I SEKOPAK NASTAVLJAJU SARADNJU U OKVIRU ODRŽIVOG UPRAVLJANJA OTPADOM

Grad Novi Sad i Sekopak potpisali su Memorandu o razumevanju.

10/04/2024

U Novom Sadu postavljeno pet reciklomata

U okviru projekta „Novi Sad pametno reciklira“ na 5 lokacija u gradu, počeli su sa

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by