+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Održivost poslovanja jedan od strateških ciljeva kompanije Nelt
Vesti

Održivost poslovanja jedan od strateških ciljeva kompanije Nelt

14/07/2020 Vesti

Nelt Grupa važi za jedan od najuspešnijih poslovnih sistema Zapadnog Balkana na polju logistike i distribucije robe široke potrošnje, duvanskih, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. Ova internacionalna grupacija zapošljava 4.000 ljudi u 15 kompanija, na 11 tržišta u Evropi i Africi.

Kao ekološki svesna kompanija, Nelt stalno traži inovativne načine da zaštiti životnu sredinu, zato vam prenosimo njihova dostignuća u ovoj oblasti.

Izgradnjom “pametnih” objekata u Beogradu i Istočnom Sarajevu, proširenjem Intermodalnog terminala u Beogradu, obnavljanjenjem flote vozila u skladu sa aktuelnim eko-standardima, kao i stavljanjem akcenta na značaj reciklaže, na svim tržištima Nelt teži podizanju ekološke svesti, smanjenju zagađenja okoline i efekata globalnog zagrevanja.

Izuzetan doprinos umanjenju emisije štetnih CO2 gasova

Sistemskim upravljanjem ambalažnim otpadom, preko ovlašćenog operatera Sekopak, Nelt je u 2018. ostvario izuzetan doprinos, obezbedivši ponovno iskorišćenje 2.257,62 tona ovog otpada.

„To je uvećanje za 1.000 tona u odnosu na prethodnu godinu. Ovim smo direktno uticali na smanjenje količine ambalažnog otpada koji završava na deponijama, a time i na umanjenje emisija CO2 za 415 tona“, izjavila je Nada Stamatović iz sektora za komunikacije Nelt Grupe na Sekopak CO2 konferenciji tokom kojeg su kompanijama uručeni sertifikati.

Pored sistemskog upravljanja tokovima otpada, svi zaposleni u Neltu doprinose očuvanju životne sredine – od zaposlenih u skladištu, koji prikupljaju i razdvajaju otpad tokom pripreme robe za distribuciju do zaposlenih u kancelarijama koji koriste postavljene separatore u zgradama i reciklažna ostrva postavljena na lokacijama Neltovih distributivno logističkih centara u Dobanovcima, Nišu, Novom Sadu i Kraljevu. Ovako klasifikovan otpad se zajedno sa ambalažnim otpadom nastalim iz procesa rada skladišta skupljai presuje u eko dvorištu, postavljenom pored Hale 2 u Dobanovcima.

Nelt uz Sekopak ka ciljevima cirkularne ekonomije

Aktivnosti upravljanja otpadom u Neltu podeljene su na one koje su u vezi sa tehnologijom rada i one koje se tiču komunalnog otpada. U industrijskom otpadu najviše generšu ambalažnI otpad. Zato su pažnju usmerili na tok procesa koji ide od prijema robe u Neltov centralni distributivno- logistički centar do odvajanja i pakovanja u vozila za transport ka kupcima ili regionalnim centrima, objašnjava menadžer održavanja Nelt Grupe Ljubomir Jovanović.

“Ovaj tok je ispraćen instrukcijama za kolege u svakom segmentu, ali i namenskim posudama za odlaganje otpada po vrstama na mestu nastanka. Krajnji cilj je da otpad bude pravilno usmeren i prilagođen za dalji tretman. Svi tokovi završavaju u reciklažnom dvorištu, čime se u našem  distributivno-logističkom centru rešava više od 80% kartona, najlona i papira koji generišemo, dok ostatak od 20% prikupljamo u regionalnim centrima. U isto vreme, prepoznali smo da veliki broj zaposlenih na jednoj lokaciji generiše i velike količine komunalnog otpada, pa smo u Dobanovcima, ali i drugim regionalnim centrima kolegama obezbedili reciklažna ostrva, kao i kutije za razdvajanje otpada po vrstama u svakom objektu gde obavljaju svoje poslovne aktivnosti”, ističe Jovanović.

Na ovaj način, Nelt je ispratio proces po najbitnijim koracima i približio ga odgovornom pristupu, kako kroz infrastrukturna rešenja, tako i kroz obuke i podizanje svesti, kao i jasne odgovornosti svakog zaposlenog u lancu isporuke do krajnjeg kupca.

Neltov izveštaj o održivom poslovanju

Nelt Grupa objavila je Izveštaj o održivom poslovanju za 2018/19. godinu, u kome se ističe da je održivost poslovanja jedan od ključnih strateških ciljeva, za kompaniju koja skoro 30 godina ostvaruje organski rast. Uz svestranost poslovanja, nove tehnologije i afirmaciju zaposlenih, kompanija je fokusirana na teme i projekte koji će dugoročno ostaviti pozitivan trag, u samoj organizaciji, ali i u široj zajednici.

Generalni direktor Nelt Grupe Miloš Jelić kaže da je strateški plan kompanije nastavak optimizacije procesa i ulaganje u ljude.

„U 2019. godini ostvarili smo 950 miliona evra neto prihoda, što predstavlja rast od 50 miliona u odnosu na prethodnu godinu. U ovom, trećem izveštaju o održivom poslovanju urađenom po GRI standardima o izveštavanju, predstavljamo delove naše organizacije i procese koji su temelj uspeha Nelt Grupe, organizacije koja danas zapošljava 4.000 ljudi u 15 kompanija, na 11 tržišta u Evropi i Africi“, rekao je Jelić.

Putem kratke animacije Nelt Grupa – Izvrsnost i odgovornost za budućnost upoznajte se sa ključnim podacima iz ove publikacije. Kompletan Izveštaj o održivom poslovanju možete pronaći na stranici nelt.com/ izveštaji

Napisao Milica Kuzmanov

Najnovije vesti

17/05/2024

NOVI SAD I SEKOPAK NASTAVLJAJU SARADNJU U OKVIRU ODRŽIVOG UPRAVLJANJA OTPADOM

Grad Novi Sad i Sekopak potpisali su Memorandu o razumevanju.

10/04/2024

U Novom Sadu postavljeno pet reciklomata

U okviru projekta „Novi Sad pametno reciklira“ na 5 lokacija u gradu, počeli su sa

26/03/2024

JKP Šumadija Kragujevac: Kontinuiranim ekološkim akcijama do svesti građana o reciklaži

Saradnja Sekopaka i JKP Šumadija Kragujevac traje više od 13 godina, a zajedničkim snagama iz

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by