+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Uz pomoć Sekopaka reciklirane najveće količine ambalažnog otpada u Srbiji
Vesti

Uz pomoć Sekopaka reciklirane najveće količine ambalažnog otpada u Srbiji

31/08/2020 Vesti

Sekopak je jedini operater ambalažnog otpada koji je premašio cifru od 100.000 tona za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada, dok je reciklirao više od 95.000 tona, navodi se u najnovijem Izveštaju o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za 2019. godinu.

Inovativan pristup radu i brojne interesantne aktivacije za edukaciju građana ponovo su istakle Sekopak kao lidera u industriji upravljanja ambalažnim otpadom. Od 2014. godine kada je doneta prethodna Uredba za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, Sekopak je reciklirao 427.000 tona ambalažnog otpada.

“Srećni smo što smo i ove godine opravdali poverenje naših klijenata i saradnika i još jednom potvrdili da zajedno možemo da ostvarimo velike rezultate. U 2020. godini svi imamo izazove u poslovanju, ali uz zajednički rad možemo uticati na promene navika građana i postići još bolje rezultate”, istakla je direktorka kompanije Sekopak Violeta Belanović Kokir.

Ukupna količina ponovno iskorišćenog i recikliranog ambalažnog otpada u Srbiji

Prema Izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine, ukupna količina ambalaže stavljene na tržište Republike Srbije u 2019. godini iznosi 371.510,9 t, dok je 228.546,4 t predato na ponovno iskorišćenje uz pomoć operatera ambalažnog otpada. Ovaj izveštaj daje najnoviji presek podataka o tokovima proizvoda i vrstama otpada. 

Sekopak jedini prešao cifru od 100.000 t za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada

Opšti nacionalni ciljevi za 2019. godinu

Predviđeni opšti ciljevi upravljanja ambalažnim otpadom u 2019. godini za ponovno iskorišćenje otpada iznosi 60%, a za reciklažu otpada 55%. Prema izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine, svi operateri ispunili su predviđeni opšti cilj upravljanja ambalažnim otpadom.

U Srbiji reciklirano više od 59% ambalažnog otpada

Broj preduzeća koji imaju zakonsku obavezu upravljanja ambalažnim otpadom se iz godine u godinu povećava. U 2010. godini 756 preduzeća izvršavalo zakonsku obavezu, dok se u 2019. ovaj broj povećao na 2.184. Ovo ukazuje na sve veće poštovanje zakonske obaveze od strane preduzeća. Najveća količina ambalaže plasirane na tržište Srbije zbrinuta je od strane operatera.

Sekopakova strategija do najboljih rezultata

Sekopak se uspešno suočio sa izazovima koje je donela pandemija korona virusa i u narednom periodu nastaviće da implementira svoju strategijiu za edukaciju građana putem digitalnih kanala, kako ne bi ugrozili bezbednost ljudi.

Kao jedini operater koji u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećima postavlja infrastrukturu po gradovima, Sekopak je u 2020. godini postavio kante i kontejnere za odlaganje ambalažnog otpada u Vrnjačkoj Banji i Topoli, a u planu su i grad Paraćin, Niš i Sombor.

Značaj upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom ima izražen značaj u raznim sferama:

  • Ekološkim 
  • Društvenim 
  • Socijalnim 
  • Ekonomskim

Aspekt zaštite životne sredine je ugrađen u Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu i ispoljava se prvenstveno kroz zaštitu zemljišta od zagađivanja procurivanjem, smanjenje zauzimanja zemljišta, smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh i smanjenje emisija zagađujućih materija u podzemne i površinske vode.

U cilju dostizanja nacionalnih ciljeva i u 2020. godini, kao i u prethodnom periodu potrebno je i dalje raditi na podizanju nivoa svesti stanovništva i kapaciteta pravnih lica, još intenzivnijem uključivanju javno komunalnih preduzeća u implementaciju sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, kao i pojačati inspekcijski nadzor preduzeća, navodi se u Izveštaju.

Napisao Milica Kuzmanov

Najnovije vesti

10/06/2024

Sekopak lider u implementaciji međunarodnih standarda u oblasti cirkularne ekonomije

Kao vodeći operater ambalažnog otpada Sekopak teži da prati trendove i usvaja nove standarde na

17/05/2024

NOVI SAD I SEKOPAK NASTAVLJAJU SARADNJU U OKVIRU ODRŽIVOG UPRAVLJANJA OTPADOM

Grad Novi Sad i Sekopak potpisali su Memorandu o razumevanju.

10/04/2024

U Novom Sadu postavljeno pet reciklomata

U okviru projekta „Novi Sad pametno reciklira“ na 5 lokacija u gradu, počeli su sa

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by