+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Smanjenje uticaja na životnu sredinu kao osnovni cilj kompanije Coca-Cola HBC
Vesti

Smanjenje uticaja na životnu sredinu kao osnovni cilj kompanije Coca-Cola HBC

15/10/2020 Eko Lab

Svaka kompanija treba da teži unapređenju svog poslovanja kako bi doprinela zaštiti naše planete. Na žalost, to nije uvek slučaj. Briga o životnoj sredini podrazumeva postavljanje godišnjih merljivih ekoloških ciljeva i kontinuirano praćenje njihovog ispunjenja, a za mnoge kompanije to nije prioritet.

Kako bi se što više firmi ponašalo odgovorno prema planeti, predstavljamo vam primer dobre prakse – kompaniju Coca-Cola HBC.

Kao svetski lider u održivosti u sektoru pića, Coca-Cola HBC želi da edukuje zaposlene, partnere, kupce i potrošače da smanje negativan svoj uticaj i da se ponašaju odgovorno prema životnoj sredini.

Kompanija je svoj pristup ovoj temi predstavila i kroz strategiju Misija održivost 2025 koja je zasnovana na rezulatima matrice materijalnosti zainteresovanih strana.

Šest ključnih oblasti fokusa su:

  • Smanjenje emisije
  • Efikasno korišćenje vode
  • Odgovornom rukovođenju amabalažom (Svet bez otpada)
  • Briga o izvoru sirovina za proizvodnju napitaka
  • Promocija balansirane ishrana, podrška zaposlenim i lokalnoj zajednici.

Prema najnovijem Izveštaj o održivom poslovanju u 2019. godini Coca-Cola HBC reciklirala je 11.956 tona ambalažnog otpada i na taj način smanjila emisiju CO2.

  • Inovacijama i investicijama, Coca-Cola HBC teži da rizike klimatskih promena preokrene u nove mogućnosti za održivi razvoj poslovanja.

Sa Andreom Radonić, Menadžerom za javne i regulatorne poslove u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija pričali smo o održivoj ambalaži, recikliranju, efikasnom upravljanju otpadom, kao i njihovim ciljevima održivosti.

Izveštaj o održivom poslovanju u 2019. godini

Kojim ciljevima se vodite kada je u pitanju održiva ambalaža i recikliranje?

Održiva ambalaža jeste od ključnog značaja za kulturu održivosti i način razmišljanja kompanije Coca-Cola HBC, te akcenat stavljamo na poštovanje 3R principa: Reduce (smanjiti), Reuse (ponovo upotrebiti), Recycle (povratiti).

Cilj kome težimo jeste zatvaranje kruga recikliranja, odnosno pretvaranja već korišćene ambalaže u novu. Kontinuirano radimo na razvoju pakovanja koja imaju manju težinu i smanjuju količinu otpada, kao i na povećanju sadržaja recikliranog i obnovljivog materijala u sastavu nove ambalaže.

Koji procenat recikliranog materijala koristite za proizvodnju ambalaže?

U želji da smanjimo uticaj koji ambalaža ima na životnu sredinu nastojimo da povećamo sadržaj recikliranog materijala u njoj – procenat recikliranog materijala kod staklene ambalaže u Vlasinki iznosi 29 procenata, a u beogradskoj punionici 25 procenata.

  • U limenkama i poklopcima koristi se 50 procenata aluminijuma iz recikliranih izvora, dok se za zatvarače za boce koristi 47 procenata recikliranog čelika.

Krajem 2018. godine započet je proces olakšavanja boce od 1,5 litara. Do sada je u okviru procesa olakšavanja ambalaže ostvarena ušteda od ukupno 51.923 tone materijala, a samo tokom 2019. godine na taj način je ostvarena ušteda od 295 tona PET materijala.

Ciljevi održivog razvoja

S obzirom na to da i vi plasirate svoju ambalažu na trište, kako ste rešili pitanje upravljanja ambalažnim otpadom?

Coca-Cola HBC sistem proaktivno učestvuje u uspostavljanju održivog sistema za upravljanje ambalažnim otpadom u svim zemljama u kojima posluje. Jedan smo od osnivača operatera ambalažnog otpada Sekopak koji se zalaže za donošenje zakonskih okvira u oblasti ambalaže i ambalažnog otpada po ugledu i u skladu sa propisima koji postoje u EU i sa Direktivom 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu. Takođe, jedan smo od osnivača Udruženje za ambalažu i zaštitu životne sredine SEPEN.

Koje projekte za promociju reciklaže ambalažnog otpada ste pokrenuli u prethodnoj godini?

Uz podršku gradskih uprava Požarevca i Valjeva i u saradnji sa kompanijom Sekopak, naša kompanija lansirala je projekat pod imenom „Komšije se pomažu, ambalažu odlažu!”, koji, pored ekološke, ima i važnu socijalnu dimenziju.

Kao okosnica projekta, osnovano je osam socijalnih preduzeća koja će u pomenutim gradovima sakupljati ambalažni otpad iz domaćinstava. Predviđeno je prikupljanje PET ambalaže i limenki na najneposredniji način „od vrata do vrata” koje će se sprovoditi u naredne tri godine.

  • Projektom je planirano unapređenje oblasti reciklaže ambalaže, podizanje nivoa prikupljenog otpada na mestu nastanka i podsticanje zapošljavanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva.

Za preduzetnika koji po isteku perioda od tri godine ispuni postavljene ciljeve projekta i bude najuspešniji u sakupljanju ambalaže, naša kompanija će obezbediti vredan poklon – kamion Iveco Porter.

Coca-Cola HBC Srbija i Sekopak demonstrirali su svoju udruženu aktivnost na sakupljanju reciklažnog otpada i edukacije građana o reciklaži na više događaja, od kojih se svakako izdvajaju Sportske igre mladih, gde smo uspeli da prikupimo 60 kilograma PET i AL otpada. Uz pomoć partnere kao što je Sekopak, posvećeni smo uspostavljanju infrastrukture za recikliranje u Srbiji, kao i edukaciji i promociji recikliranja ambalaže kod potrošača.

Projekat „Komšije se pomažu, ambalažu odlažu"

Na koji način edukujete zaposlene o zaštiti životne sredine?

Verujemo da je zaštita životne sredine odgovornost svih naših zaposlenih, te svaki novozaposleni u okviru uvodne obuke prilikom početka rada prolazi i kroz deo koji je u vezi sa zaštitom životne sredine.

Kako bi olakšali zaposlenima da se ponašaju odgovorno prema životnoj sredini, u obe naše punionice postavljeni su sistemi razvrstavanja otpada nastalog po kancelarijama. U hodnicima su postavljeni setovi kanti za razvrstavanje otpada: plastika, metal, papir, a ostali otpad se i dalje odlaže u postojeće kante za komunalni otpad. Imamo, takođe, odvojenu kantu u koju zaposleni mogu da odlože otpadne baterije.

Napisao Milica Kuzmanov

Najnovije vesti

10/04/2024

U Novom Sadu postavljeno pet reciklomata

U okviru projekta „Novi Sad pametno reciklira“ na 5 lokacija u gradu, počeli su sa

26/03/2024

JKP Šumadija Kragujevac: Kontinuiranim ekološkim akcijama do svesti građana o reciklaži

Saradnja Sekopaka i JKP Šumadija Kragujevac traje više od 13 godina, a zajedničkim snagama iz

11/03/2024

Ivana Vukić, PepsiCo: Odgovornost koju imamo prema zajednici i planeti shvatamo veoma ozbiljno

Saznaj na koji način kompanija PepsiCo brine o zaštiti životne sredine, šta podrazumeva PepsiCo Positive

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by