+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Javni poziv za učešće u unapređenju kapaciteta za sakupljanje otpadne staklene ambalaže
Vesti

Javni poziv za učešće u unapređenju kapaciteta za sakupljanje otpadne staklene ambalaže

31/01/2023 Vesti

U cilju sprovođenja  Programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022 – 2031. godine, kao i Strategije Sekopaka, operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom, koji se zasnivaju na principima cirkularne ekonomije i održivog poslovanja, raspisuje se javni poziv za zainteresovane jedinice lokalne samouprave i njihova Javna komunalna preduzeća zadužena za sakupljanje komunalnog ambalažnog otpada, koji će zajednički uzeti učešće u unapređenju kapaciteta za sakupljanje otpadne staklene ambalaže.

Unapređenje sistema se sprovodi uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine.

Javni poziv namenjen je svim gradovima, opštinama i gradskim opštinama (u daljem tekstu: „JLS“) i njihovim Javnim komunalnim preduzećima zaduženim za sakupljanje komunalnog ambalažnog otpada (u daljem tekstu: „JKP“), a u skladu sa kriterijumima definisanim u Prilogu 1 ovog poziva.

Unapređenje kapaciteta za sakupljanje otpadne staklene ambalaže podrazumeva dodelu opreme  za sakupljanje – reciklažna zvona, na besplatno korišćenje na minimalni period od godinu dana uz finansijsku podršku SEKOPAKA u procesu sakupljanja.

Predmet unapređenja je postavka 800 reciklažnih zvona, tehničkih karakteristika definisanih u Prilogu 2 poziva. Minimalni broj zvona po JLS I njegovom JKP je 30, a maksimalni 100.

Obaveza odabranih lokalnih samouprava jeste da u potpunosti sprovode elemente iz Vodiča za uspostavljanje sistema za sakupljanje staklene ambalaže u jedinicama lokalne samouprave, dostavljen u Prilogu 3 poziva.

Obaveza JKP osnovanih od strane JLS jeste da sa teritorije odabrane JLS sakupljaju otpadnu staklenu ambalažu, koju će zatim predati SEKOPAKU na dalje postupanje u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Podela zvona odabranim JLS će se izvršiti u periodu od marta 2023. do aprila 2023. godine.

Prijave sa pratećom dokumentacijom zainteresovana JLS i njeno JKP zajednički dostavljaju elektronski na adresu office@sekopak.com ili poštom na adresu:

SEKOPAK
Za: “ Prijava za unapređenje kapaciteta za sakupljanje otpadne staklene ambalaže ’’,

Milutina Milankovića 3v, 11070 Novi Beograd

Prijava se podnosi najkasnije do 14.02.2023. godine.

U nastavku možete preuzeti dokumentaciju:

Napisao Milica Kuzmanov

Najnovije vesti

10/06/2024

Sekopak lider u implementaciji međunarodnih standarda u oblasti cirkularne ekonomije

Kao vodeći operater ambalažnog otpada Sekopak teži da prati trendove i usvaja nove standarde na

17/05/2024

NOVI SAD I SEKOPAK NASTAVLJAJU SARADNJU U OKVIRU ODRŽIVOG UPRAVLJANJA OTPADOM

Grad Novi Sad i Sekopak potpisali su Memorandu o razumevanju.

10/04/2024

U Novom Sadu postavljeno pet reciklomata

U okviru projekta „Novi Sad pametno reciklira“ na 5 lokacija u gradu, počeli su sa

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by