+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
U Srbiji reciklirano 217.000t ambalažnog otpada
Vesti

U Srbiji reciklirano 217.000t ambalažnog otpada

22/07/2021 Eko Lab

Sekopak šestu godinu za redom lider u industriji upravljanja ambalažnim otpadom

U Srbiji je u 2020.godini ponovo upotrebljeno 226.000 tona ambalažnog otpada, dok je reciklirano 217.000 tona, navodi se u najnovijem Izveštaju o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.

  • Sekopak se šestu godinu za redom istakao kao lider u industriji sa najvećim količinama ponovo upotrebljenog (96.872 tone) i recikliranog ambalažnog otpada (89.791 tona).

Svi operateri ispunili su zakonsku obavezu, a nacionalni i opšti ciljevi ispunjeni su u vrednosti od 62,6% za ponovno iskorišćenje i 60% za reciklažu ambalžnog otpada.

Sekopak reciklirao najveće količine ambalažnog otpada u Srbiji

2020.godina je bila izazovna za veliki broj kompanija, pa i za Sekopak:

“Značajne količine staklenog ambalažnog otpada dobijamo upravo od horeka sektora koji prošle godine gotovo da nije radio, edukaciju građana morali smo da prenesemo na digitalne kanale, svakodnevno smo komunicirali sa ljudima koje smo mogli da vidimo samo preko kamere. Sada kada ponovo nastavljamo gde smo stali, drago nam je što možemo da kažemo da smo prevazišli sve izazove i ponovo pokazali da smo lider u industriji”, ističe generalna direktorka Sekopaka Violeta Belanović Kokir.  

Ispunjenje nacionalnih ciljeva

Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom je definisano Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu, a preduzeća koja proizvode ili upravljaju ambalažom i ambalažnim otpadom imaju obavezu da u svom radu postupaju u skladu sa odredbama ovog Zakona i odgovarajućim podzakonskim aktima, i o tome dostavljaju godišnje izveštaje nadležnim organima.

Svaki operater dužan je da ispuni opšte i specifične ciljeve za ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažng otpada. Opšti ciljevi za prethodnu godinu iznosili su 61% za ponovnu upotrebu, a 56% za reciklažu ambalažnog otpada, dok će se svake naredne godine ovaj procenat povećavati za 1%. Ovi ciljevi definisani su uredbom koja važi do 2024.godine.

  • Od 2014. godine kada je doneta prethodna Uredba za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, Sekopak je reciklirao 515.000 tona ambalažnog otpada.

Pad količina ambalaže puštene u promet

Količina ambalaže stavljene na tržište Republika Srbije do sada su se iz godine u godinu povećavala. Izuzetak je prethodna godina koja je svakako bila specifična, te se u izveštaju može videti pad od više od 8.000 tona.

Isto važi i za broj preduzeća koji izvršavaju zakonsku obavezu dostavljanja podataka Agencij za zaštitu životne sredine – i ovde je primećen pad u odnosu na 2019. godinu.

“Pad kolicina u 2020. godini u odnosu na 2019. je rezultat COVID-a 19, i ovo je bilo za očekivati, posebno u delu stavljene ambalaže u promet u HOREC-a sistemu”, objašnjava generalna direktorka Sekopaka.

Kada su u pitanju planovi za 2021. godinu, Agencija ukazuje na to da je potrebno nastaviti sa radom na aktivnostima koje za cilj imaju:

  • Jačanje svesti stanovništva i kapaciteta pravnih lica
  • Intenzivnije uključivanje javno komunalnih preduzeća u implementaciju sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom.
  • Intenzivniji inspekcijski nadzor nad implementacijom Zakona o ambalaži i ambalažnim otpadom.
Napisao Milica Kuzmanov

Najnovije vesti

05/07/2024

Za primarnu selekciju ambalažnog otpada obezbeđeno 3.000 novih posuda u 16 gradova

Kako bi pružio bolje uslove za održivo upravljanje otpadom, vodeći operater ambalažnog otpada Sekopak je

10/06/2024

Sekopak lider u implementaciji međunarodnih standarda u oblasti cirkularne ekonomije

Kao vodeći operater ambalažnog otpada Sekopak teži da prati trendove i usvaja nove standarde na

17/05/2024

NOVI SAD I SEKOPAK NASTAVLJAJU SARADNJU U OKVIRU ODRŽIVOG UPRAVLJANJA OTPADOM

Grad Novi Sad i Sekopak potpisali su Memorandu o razumevanju.

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by