+381 11 4350 450
Milutina Milankovića 3v, Novi Beograd
Kompanija Tetra Pak: Primer dobre prakse prelaska na cirkularnu ekonomiju
Vesti

Kompanija Tetra Pak: Primer dobre prakse prelaska na cirkularnu ekonomiju

28/07/2021 Eko Lab

Održivost se već dugo nalazi u srcu poslovne strategije i aktivnosti kompanije Tetra Pak. Ugrađena je i u misiju kompanije da „Štiti što je dobro“– koju u praksi sprovode tako što štite hranu, ljude i planetu.

Pored vizije da kreiraju kartonsku ambalažu koja je u potpunosti izrađena od obnovljivih materijala i reciklabilna, Tetra Pak ulaže maksimalne napore i u smanjenje uticaja na životnu sredinu u sopstvenim operacijama, ali i na sprovođenje principa cirkularne ekonomije u praksi, kroz saradnju sa partnerima, potrošačima i lokalnim zajednicama.

Ambalaža koja je dobra za životnu sredinu

Tetra Pak ambalaža je izrađena uglavnom od obnovljivih materijala i može se u potpunosti reciklirati. Ova kompanija se striktno zalaže za obavezu sertifikacije prirodnih sirovina koje se koriste kao resursi, čime doprinosi zaštiti biodiverziteta.

  • Sirovine za Tetra Pak ambalažu prevashodno dolaze iz šuma i plantaža šećerne trske kojima se odgovorno upravlja, a upotreba ovih prirodnih materijala utiče i na smanjenje emisija štetnih gasova i dekarbonizaciju materijala.

Između ostalog, na tržištu Srbije odnedavno su dostupna Tetra Pak pakovanja koja sadrže više od 85% materijala biljnog porekla i koja nose Carbon Trust oznaku, kojom se garantuje karbonski otisak ambalaže. Do 2030. godine kompanija planira investicije od 100 miliona evra, koje će rezultovati u proizvodnim inovacijama, kako bi svi ciljevi održivog razvoja bili ispunjeni uz drastično smanjenje količine upotrebljene plastike.

Manja masa i kompaktnost Tetra Pak ambalaže takođe rezultuju u sniženim troškovima, manjem utrošku energije i manjem karbonskom otisku u toku transporta. Nakon upotrebe i ispravnog odlaganja, ova pakovanja se recikliraju i od njih nastaju novi, korisni proizvodi, što je takođe sastavni deo cirkularne ekonomije.

Odgovorno upravljanje resursima kroz ceo proces proizvodnje

Aktivnosti posvećene smanjenju uticaja na životnu sredinu kompanije Tetra Pak ne zaustavljaju se samo na odgovornom izboru materijala za proizvodnju ambalaže.

  • U Tetra Pak pogonima širom sveta 83% električne energije iskorišćene u 2020. godini dobijeno je iz obnovljivih izvora, a cilj kompanije je da ovaj udeo do 2030. godine poraste na 100%.

Jedna od fabrika koja svu električnu energiju dobija iz obnovljivih izvora danas je i fabrika u Gornjem Milanovcu, čime se samo u Srbiji štedi 15.000 tona ugljen-dioksida i srodnih gasova na godišnjem nivou.

Pored upotrebe obnovljive električne energije kompanija Tetra Pak aktivno radi i na smanjenju potrošnje energije u sopstvenom proizvodnom procesu, smanjenu otpada, odgovornom upravljanju vodama, izboru zelenih nekretnina za svoja postrojenja i upravne zgrade, itd.

Šta je cirkularna ekonomija i zašto je reciklaža ključna za njenu primenu?

Pomoć partnerima i lokalnim zajednicama

Kako bi obezbedila smanjenje uticaja na životnu sredinu duž celog lanca vrednosti, kompanija Tetra Pak blisko sarađuje sa klijentima na primeni rešenja koja će im pomoći da ostvare sopstvene ciljeve postavljene u oblasti održivosti, kroz maksimizaciju efikasnosti proizvodnje, minimalnu upotrebu energije, smanjenje otpada (posebno otpada hrane) i emisija gasova staklene bašte.

Ipak, kada je reč o lokalnim zajednicama i građanima, možda najznačajniji i najvidljiviji aspekt angažmana u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine jesu aktivnosti, investicije i edukacije koje Tetra Pak sprovodi u procesu prikupljanja i reciklaže ambalaže nakon upotrebe.

Jedna od poslednjih investicija koju je kompanija zajedno sa partnerima realizovala u Srbiji je projekat prvog depozitnog sistema za prikupljanje otpada u Evropi koji uključuje kartonsku ambalažu – „Reciklažom do vožnje“. U okviru ovog projekta građani Kragujevca za ispravno odlaganje upotrebljene ambalaže dobijaju finansijsku nadoknadu koju mogu koristiti za gradski prevoz ili usluge mobilne telefonije.

Želja nam je da kroz uspostavljanje nacionalnih depozitnih sistema upotrebljena Tetra Pak ambalaža postane deo regulative o upravljanju otpadom što većeg broja država, uključujući tu i Srbiju,  jer naše iskustvo pokazuje da je to najbolji način da se ostvare ciljevi postavljeni u oblasti cirkularne ekonomije i istovremeno radi na zaštiti životne sredine.“ – izjavio je Dragan Rajković, regionalni direktor za održivi razvoj za Evropu i centralnu Aziju.

Kompletnu izjavu na temu upravljanja i reciklaže ambalažnim otpadom možete pogledati u videu u dole.

Napisao Milica Kuzmanov

Najnovije vesti

17/05/2024

NOVI SAD I SEKOPAK NASTAVLJAJU SARADNJU U OKVIRU ODRŽIVOG UPRAVLJANJA OTPADOM

Grad Novi Sad i Sekopak potpisali su Memorandu o razumevanju.

10/04/2024

U Novom Sadu postavljeno pet reciklomata

U okviru projekta „Novi Sad pametno reciklira“ na 5 lokacija u gradu, počeli su sa

26/03/2024

JKP Šumadija Kragujevac: Kontinuiranim ekološkim akcijama do svesti građana o reciklaži

Saradnja Sekopaka i JKP Šumadija Kragujevac traje više od 13 godina, a zajedničkim snagama iz

Pratite nas
© 2020 SEKOPAK. Sva prava zadržana.
Developed by